Tarieven Jeugdhulp 2020

De tarieven voor Jeugdhulp in 2020 zijn bekend. Op de tarieven van 2019 is een indexatie toegepast van 3,23%. Bekijk de >

Meld u nu aan voor de bijeenkomst Wmo Begeleiding!

Op 1 april 2019 startte de uitvoering van de resultaatgerichte inkoop van Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. Maar liefst 92 aanbieders kregen daarvoor een contract. Inmiddels zijn we acht maanden verder en is het een mooi moment om met elkaar te bespreken hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. Meer over de … Vervolgd

Meld je aan voor de Summerschool in Utrecht!

De VNG organiseert in juli en augustus weer een aantal inspirerende sessies over de jeugdhulp. Alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector zijn welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Meld je snel aan! Aanmelden > Tijdens de themasessies worden landelijke kennis, ervaringsverhalen en regionale voorbeelden gebruikt om de middagen inhoud te geven. Dit … Vervolgd

Start Open House Wmo Begeleiding | Meld u nu aan!

Zorgaanbieders kunnen zich weer aanmelden voor het leveren van Wmo Begeleiding vanaf 2020. U kunt zich aanmelden als u nog nergens voor gecontracteerd bent, maar ook als u al gecontracteerd bent, maar meer resultaatgebieden wilt gaan leveren. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier op te vragen via het e-mail adres aanbestedingen@tilburg.nl. Zorg ervoor dat … Vervolgd

Vacatures regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant is op zoek naar een Senior Contractmanager Wmo Begeleiding (regionale samenwerking) en een Contractmanager WMO Begeleiding (regionale samenwerking). Reageer vóór 10 juni 2019. Meer info? Bekijk de vacaturetekst op www.tilburg.nl  

Nieuw infoblad: Pleegzorg aanvragen

Er is een nieuw infoblad verschenen: Pleegzorg aanvragen. Voor het aanvragen van pleegzorg (een vorm van jeugdhulp die valt onder het product Verblijf J&O) volg je in principe hetzelfde 12-Stappenplan als voor het aanvragen van ieder ander product of arrangement. Bij een aantal stappen gelden echter bijzonderheden. In het infoblad vind je ook de contactgegevens … Vervolgd

Wijziging Administratie- declaratieprotocol 2019

Het Administratie- en declaratieprotocol 2019 is gewijzigd. In het voorjaar zijn er gesprekken geweest met gemeentelijke toegangen en aanbieders, om de eerste bevindingen rondom resultaatgericht werken in 2019 te bespreken. Op basis van die gesprekken is besloten om bij tussentijdse wijzigingen van jeugdhulp het voor aanbieders gemakkelijker te maken de zorg af te schalen. Zie … Vervolgd

Aanlevering CAK voor Wmo Begeleiding

Voor de nieuw ingekochte Wmo begeleiding die vanaf 1 april 2019 ingaat, leveren de regiogemeenten de zorgverbruik gegevens aan bij het CAK. Als zorgaanbieder hoeft u dat dus niet meer te doen. De meeste gemeenten gaan dit ook voor u doen vanaf 25 maart 2019 (periode 4 CAK) voor de ‘oude’ producten Wmo Begeleiding. Uitzondering is de gemeente Heusden. Wie levert … Vervolgd

Schakeltool 2018?

Sommige toegangsmedewerkers vinden de Schakeltool 2018 een handig hulpmiddel om de intensiteit te bepalen of om meer zicht te krijgen op de kosten. Daarom laten we deze vooralsnog nog op de site staan, zij het onder een andere naam: Rekenhulp productenstructuur 2018. (Let op: de genoemde bedragen zijn nog die van 2018.) Voor het doen … Vervolgd

Functies Helpdesk uitgebreid

In de voorbereidingen op de uitbreiding van het Resultaatgestuurd werken in 2019 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen en problemen te voorzien. Desondanks zullen er zeker nog knelpunten naar voren komen. Als dat gebeurt willen we alle toegangsmedewerkers in onze regio zo snel en goed mogelijk ondersteunen. Eén ingang voor toegangen Per januari is er … Vervolgd

Klaar voor 2019?!

Per 1 januari 2019 koopt de regio Hart van Brabant alle jeugdhulp resultaatgestuurd in. Het onderscheid tussen segment 2 en 3 verdwijnt. Alle zorg, met uitzondering van enkele producten, wordt aangevraagd, toegewezen en beschikt in arrangementen. De voorbereidingen op deze verandering zijn in volle gang. Wil je als jeugdhulpaanbieder weten of je klaar bent voor … Vervolgd

Nieuw: de Schakeltool

Vanaf deze week kun je het advies van de jeugdhulpaanbieder toetsen met de Schakeltool. De Schakeltool is een Excel-sheet waarin je heel gemakkelijk de totale kosten van de zorg (die je wilt inzetten voor de jeugdige) kunt berekenen. De tool geeft na het invullen direct aan of je het Schakelteam moet raadplegen. Je aanvraag moet in ieder geval naar … Vervolgd

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019

Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de specialistische jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Er zijn in totaal 130 aanbieders gecontracteerd voor de levering van specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2019.

Gedeclareerde zorg voortaan altijd crediteren

Voorheen was het administratieve proces voor het aanvragen van meer, minder of andere zorg afhankelijk van de reden daarvoor: voortschrijdend inzicht of een nieuwe zorgvraag. Dat is per 1 augustus 2018 niet meer zo.