Laat de jongere zijn eigen hulpverlener kiezen

De Wegwijzer Jeugd helpt je om de voor de jeugdige/het gezin de juiste aanbieder te vinden. Er is ook een tool beschikbaar om de jongere zelf zijn hulpverlener te laten kiezen: www.jeugdhulp1op1.nl. Door de jeugdige/het gezin zèlf te laten kiezen stimuleer je de betrokkenheid en commitment bij het traject dat volgt. Wat is Jeugdhulp1op1 ook al … Vervolgd

Aanlevering CAK voor Wmo Begeleiding

Voor de nieuw ingekochte Wmo begeleiding die vanaf 1 april 2019 ingaat, leveren de regiogemeenten de zorgverbruik gegevens aan bij het CAK. Als zorgaanbieder hoeft u dat dus niet meer te doen. De meeste gemeenten gaan dit ook voor u doen vanaf 25 maart 2019 (periode 4 CAK) voor de ‘oude’ producten Wmo Begeleiding. Uitzondering is de gemeente Heusden. Wie levert … Vervolgd

Informatiebijeenkomst inkooptraject Beschermd Wonen 2019

Binnenkort start een nieuw inkooptraject voor Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant. Het doel is om per 1 januari 2020 nieuwe overeenkomsten af te sluiten met geïnteresseerde zorgaanbieders. Op 9 april 2019 organiseren de gemeenten van de regio Hart van Brabant een informatiebijeenkomst over de inkoopprocedure. Dus bent u geïnteresseerd in de levering … Vervolgd

Schakeltool 2018?

Sommige toegangsmedewerkers vinden de Schakeltool 2018 een handig hulpmiddel om de intensiteit te bepalen of om meer zicht te krijgen op de kosten. Daarom laten we deze vooralsnog nog op de site staan, zij het onder een andere naam: Rekenhulp productenstructuur 2018. (Let op: de genoemde bedragen zijn nog die van 2018.) Voor het doen … Vervolgd

Functies Helpdesk uitgebreid

In de voorbereidingen op de uitbreiding van het Resultaatgestuurd werken in 2019 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen en problemen te voorzien. Desondanks zullen er zeker nog knelpunten naar voren komen. Als dat gebeurt willen we alle toegangsmedewerkers in onze regio zo snel en goed mogelijk ondersteunen. Eén ingang voor toegangen Per januari is er … Vervolgd

Simulatiesessies RGW Jeugdhulp

Om resultaatgestuurd werken goed te laten werken is het fijn ‘het systeem erachter’ te doorgronden. Daarnaast is het prettig als degenen die met dat systeem werken elkaar leren kennen. De regio Hart van Brabant organiseert daarom een aantal simulatiesessies. In die simulaties wordt met concrete voorbeelden resultaatgestuurd werken nagebootst. De ervaring leert dat zo’n sessie … Vervolgd

Meld je aan voor de Wmo-bijeenkomst!

Op 1 april 2019 gaan de nieuwe contracten in voor de Wmo begeleiding. De deelnemende gemeenten organiseren een aantal bijeenkomsten in februari waarin ze je informeren over de nieuwe werkwijze. De bijeenkomst is voor zowel toegangsprofessionals als medewerkers van de zorgaanbieders. De bijeenkomst wordt 3 keer gehouden. Je kunt zelf kiezen voor een dag en een locatie. … Vervolgd

Klaar voor 2019?!

Per 1 januari 2019 koopt de regio Hart van Brabant alle jeugdhulp resultaatgestuurd in. Het onderscheid tussen segment 2 en 3 verdwijnt. Alle zorg, met uitzondering van enkele producten, wordt aangevraagd, toegewezen en beschikt in arrangementen. De voorbereidingen op deze verandering zijn in volle gang. Wil je als jeugdhulpaanbieder weten of je klaar bent voor … Vervolgd

Kom naar de informatiemarkt!

Op 20 november 2018 kun je kennis maken met het aanbod van nieuwe, nog onbekende en kleine jeugdhulpaanbieders. Meld je aan vóór 12 november! De informatiemarkt wordt georganiseerd voor alle medewerkers van alle Toegangsteams en GI in de regio Hart van Brabant. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! De volgende thema’s staan centraal … Vervolgd

Nieuw: de Schakeltool

Vanaf deze week kun je het advies van de jeugdhulpaanbieder toetsen met de Schakeltool. De Schakeltool is een Excel-sheet waarin je heel gemakkelijk de totale kosten van de zorg (die je wilt inzetten voor de jeugdige) kunt berekenen. De tool geeft na het invullen direct aan of je het Schakelteam moet raadplegen. Je aanvraag moet in ieder geval naar … Vervolgd

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019

Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de specialistische jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Er zijn in totaal 130 aanbieders gecontracteerd voor de levering van specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2019.