Hulp uit Segment 1 is voor jeugdigen en de gezinnen met een ernstige meervoudige complexe problematiek. Er is intensieve jeugdhulp nodig is en vaak  coördinatie over verschillende  leefdomeinen .

Bij de overweging om te verwijzen naar Crossroads (Segment 1) of naar een andere gecontracteerde aanbieder (Segment 3 en 4) speelt de financiële component ook een belangrijke rol. Voor het maken van deze financiële afweging zijn vuistregels opgesteld.  In een nieuw document worden deze vuistregels toegelicht.

Download Doelgroepdefinitie Segment 1>