Wat is ADHD+ zorg?

Deze zorg kenmerkt zich door een gecombineerd somatisch en GGZ-karakter. Het betreft hier met name ADHD, maar ook andere psychosociale problematiek.

Artsen, waaronder de kinderarts, vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling. De kinderarts kan zelf geen psychiatrische diagnose stellen, maar wel de (medica­tie) behandeling op zich nemen. De diagnostiek vindt altijd multidisciplinair plaats, veelal samen met een daarin gespecialiseerde kinder- en jeugdpsycholoog en/of psychiater. De kinderarts integreert in zijn/haar werk de fysieke en mentale domeinen van gezondheid en levert integrale zorg. Juist deze integrale benadering van de zorg voor het kind, rekening houdende met de sociale en biologische aspecten, zorgt voor een optimale zorg voor het kind. Tijdens de behandeling door de kinderarts wordt gekeken naar de samenhang en interactie van de stoornis/ziekte en de niet biologische factoren zoals gedrag, leefstijl en sociaal-economische factoren; de interactie tussen soma en psyche. Daarbij heeft de kinderarts kennis van de meest voorkomende bijwerkingen van stimulantia en andere (ADHD-)medicijnen.

Welke typen ADHD+ zorg kan het ziekenhuis inzetten?

Er zijn zes verschillende codes beschikbaar waar het ziekenhuis uit kan kiezen:

 • Code 53A01 (tot en met 2022 code 06008)
  Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen.
 • Code 53A02 (tot en met 2022 code 06025)
  Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen.
 • Code 53A03 (tot en met 2022 code 06004)
  Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening.
 • Code 53A04 (tot en met 2022 code 06013)
  Consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening.
 • Code 53A05 (tot en met 2022 code 06029)
  Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek).
 • Code 53A06 (tot en met 2022 code 06030)
  Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening (excl. activiteiten psychosociaal specifiek).

Welke aanbieders zijn gecontracteerd voor ADHD+?

 

In deze tabel zie je alle aanbieders die vanaf 2023 gecontracteerd zijn voor de levering van ADHD+ zorg:

AGB NAAM AANBIEDER
06011037 Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
06011034 Jeroen Bosch Ziekenhuis
06011033 Amphia Ziekenhuis

Hoe verloopt de communicatie met de ziekenhuizen?

 

Alle communicatie met de ziekenhuizen vindt plaats buiten het berichtenverkeer om. Dit zijn de contactgegevens van de ziekenhuizen:

NAAM ZIEKENHUIS EMAILADRES BIJ VRAGEN OVER AANLEVERFORMAT OF FACTUUR CONTACTPERSOON TELEFOONNUMMER
Amphia Ziekenhuis pjacobs@amphia.nl Patricia Jacobs 076-5951023
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) zorgadministratie@etz.nl Christien van Breda
Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) e.boelen@jbz.nl Esther Boelen 073-5538386

 

Dit zijn de contactgegevens van de 11 regiogemeenten als het gaat om ADHD+ vragen en informatie:

NAAM GEMEENTE GEMEENTECODE EMAILADRES BACKOFFICE VOOR VERZENDEN AANLEVERFORMAT TOEWIJZINGEN MEENEMEN IN DE CC
Alphen-Chaam 1723 jeugdadmin@abg.nl berichtenverkeer@tilburg.nl
Baarle-Nassau 744 jeugdadmin@abg.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Dongen 766 administratiejeugd@dongen.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Gilze-Rijen 784 jeugdadmin@abg.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Goirle 785 jeugd@goirle.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Heusden 797 info@bijeenheusden.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Hilvarenbeek 798 wmoenjeugd@hilvarenbeek.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Loon op Zand 809 servicepuntwwz@loonopzand.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Oisterwijk 824 backoffice@oisterwijk.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Tilburg 855 kwaliteitjeugd@tilburg.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl
Waalwijk 867 zorgservice@waalwijk.nl  berichtenverkeer@tilburg.nl

Facturen stuur je één keer per jaar naar: facturen@tilburg.nl.

Een toewijzing valt onder de inkoop ADHD+ 2023 als de begindatum in 2023 ligt. Download Administratie- en declaratieprotocol ADHD+ 2023 voor alle details over de werkwijze buiten het berichtenverkeer om. Tot en met 2022 werkten de ziekenhuizen wel via het Berichtenverkeer.

Declareren ADHD+

Facturen kunnen één keer per jaar verzonden worden naar: facturen@tilburg.nl

Alle afspraken rondom de administratie en declaratie van ADHD+ vind je in het betreffende administratie- en declaratieprotocol. Download Administratie- en declaratieprotocol ADHD+ 2023 >