De aanbesteding is gepubliceerd. Alle inhoudelijke informatie en de documenten zijn geplaatst op: Tenderned. Dit is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

Tips:

  • Tot nu toe kon je via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl vragen stellen over de inkoop. Nu de aanbesteding is gestart verandert de manier waarop je vragen kunt stellen, omdat dit vanaf nu via Tenderned moet verlopen. Op Tenderned staat hoe je vragen kunt stellen over de aanbesteding.
  • We raden je aan om tijdig te controleren of je onderneming juist is geregistreerd op Tenderned. Ga ook na of iemand bevoegd is om namens jouw organisatie een aanmelding digitaal in te dienen. Als dit niet het geval is, moet je je eerst registreren als onderneming op tenderned.nl