De communicatie tussen gecontracteerde zorgaanbieders en gemeenten verloopt voor een deel via het landelijke berichtenverkeer. Per 1 januari  2021 is voor het berichtenverkeer een nieuwe release (release 3.0) van kracht. Deze release heeft een grote impact op systemen én werkprocessen.

Nog niet alles duidelijk
Op dit moment is nog niet bekend wat de nieuwe release precies gaat betekenen voor de processen van de gemeenten en van de aanbieders. De gemeenten zijn nu  bezig om het nieuwe landelijke berichtenverkeer te vertalen naar hun eigen werkwijze en processen. De voorgenomen keuzes hierin stemmen wij af met een vertegenwoordiging van aanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen.

Communicatie
Uiterlijk 1 december 2021 is helder hoe wij in de regio Hart van Brabant gaan werken met de nieuwe opties in het landelijke berichtenverkeer. Wij gaan ervoor zorgen dat u regelmatig wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en dat u alle informatie heeft die nodig is. We adviseren u de  communicatie vanuit uw softwareleverancier en vanuit de regio Hart van Brabant over dit onderwerp in de gaten te houden. Zo zorgt u ervoor dat u op 1 januari 2021 klaar bent om op de nieuwe manier te werken.

Wat kunt u nu al doen?
Voor meer informatie kunt u de website van het Ketenbureau raadplegen. Die bevat een overzicht van de grootste wijzigingen (https://i-sociaaldomein.nl/). Ook op de website van het Zorginstituut (www.istandaarden.nl) is veel informatie te vinden.

Vragen?
Heeft u een vraag die niet kan wachten? Stuur dan een mail naar berichtenverkeer@tilburg.nl. Let op, dit e-mailadres is alleen bedoeld voor communicatie over de veranderingen binnen het berichtenverkeer.