Helpdesk Wmo Begeleiding

Met vragen over Wmo Begeleiding kun je terecht bij de Helpdesk Wmo Begeleiding. Over de helpdesk:

  • de helpdesk is voor toegangsprofessionals en medewerkers bij zorgaanbieders. Dus niet voor inwoners.
  • bereikbaar via wmobegeleiding@tilburg.nl
  • de helpdesk probeert binnen 24 uur je vraag te beantwoorden/in behandeling te nemen
  • de helpdesk is niet bedoeld voor casuïstiekbespreking
  • de helpdesk beschikt alleen over regionale informatie. Dus de helpdesk kan je niet helpen bij lokale vragen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende gemeente.

Calamiteit melden bij de GGD (alleen voor professionals)

Wil je als professional een calamiteit melden? Bel 088-36 86 888 of stuur een mail naar: toezichtwmo@ggdhvb.nl. Meer weten over een melding doen van een calamiteit en geweld Wmo? Download Factsheet melding van calamiteiten en geweld Wmo

Vraag over contractering of inkoop

Heb je een vraag over contractering/inkoop? Stuur dan een mail naar regionaleinkoop@regio-hartvanbrabant.nl

Vraag over lopende contracten of huidige inkoop

Heb je een vraag over een lopend contract/huidige inkoop? Stuur dan een mail naar inkoopwmo@tilburg.nl

Beschermd Wonen

(Her)indicatieaanvragen Beschermd Wonen voor inwoners van gemeente Tilburg verlopen via het Contact Centrum Toegang:  013 – 206 1640.

(Her)indicatieaanvragen Beschermd Wonen voor niet-Tilburgers verlopen via het Servicepunt van MEE: 088 – 465 3555.

Algemene vraag over beschermd wonen? Stuur een  e-mail naar team Beschermd Wonen:  beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl . Ook contactverzoeken kunnen via dit mailadres worden gedaan, bijvoorbeeld als je inhoudelijk wilt sparren over een casus.