Helpdesk Wmo Begeleiding

Met vragen over Wmo Begeleiding kun je terecht bij de Helpdesk Wmo Begeleiding. Over de helpdesk:

  • de helpdesk is voor toegangsprofessionals en medewerkers bij zorgaanbieders. Dus niet voor inwoners.
  • bereikbaar via wmobegeleiding@tilburg.nl
  • de helpdesk probeert binnen 24 uur je vraag te beantwoorden/in behandeling te nemen
  • de helpdesk is niet bedoeld voor casuïstiekbespreking
  • de helpdesk beschikt alleen over regionale informatie. Dus de helpdesk kan je niet helpen bij lokale vragen. Neem hiervoor contact op met de desbetreffende gemeente.

Calamiteit melden bij de GGD (alleen voor professionals)

Wil je als professional een calamiteit melden? Bel 088-36 86 888 of stuur een mail naar: toezichtwmo@ggdhvb.nl. Meer weten over een melding doen van een calamiteit en geweld Wmo? Download Factsheet melding van calamiteiten en geweld Wmo

Vraag over contractering of inkoop

Heb je een vraag over contractering/inkoop? Stuur dan een mail naar inkoopwmo@tilburg.nl.

Beschermd Wonen

Inwoners van Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via één van de Tilburgse toegangspartners (IMW, MEE, GGD, Loket Z of de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg). Zij worden doorverbonden met de stadsbrede melddienst. Inwoners van buiten Tilburg kunnen hun aanvraag voor Beschermd Wonen indienen via de bereikbaarheidsdienst van het team Beschermd Wonen. De bereikbaarheidsdienst is te bereiken via 013 – 542 4100.