De aanbesteding Wmo regio Hart van Brabant is gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn geplaatst op Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. De inkoop bestaat uit twee inkoopsporen: Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen. Wmo begeleiding is gesplitst in vier gebieden. De gemeenten contracteren één contractpartner voor het inkoopspoor Beschermd Wonen. En voor Wmo Begeleiding contracteren de gemeenten één contractpartner per gebied.

De globale planning is:

  • uitvoering aanbesteding januari 2022 – oktober 2022;
  • contractering 1 januari 2023.

Lees meer op TenderNed >

Of bekijk:

Meer informatie over inkoop Wmo Begeleiding >
Meer informatie over inkoop Beschermd Wonen >
Meer informatie over inkoop Dagbesteding >
Algemene informatie over de inkoop sociaal domein 2022 >