Bel het Crisisinterventieteam

Het crisisinterventieteam is er voor iedereen die te maken heeft met een crisissituatie of een situatie met zorgwekkend gedrag. Het crisisinterventieteam kun je 24/7 bellen via 0800-8013. Bij een crisis gaat het om een veiligheidssituatie die niet kan wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend is. Denk aan huiselijk geweld, verwaarlozing, ernstige conflicten of zorgwekkend gedrag. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Wie werken er bij het Crisisinterventieteam?

Het crisisinterventieteam bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze de kennis in huis voor een goede beoordeling van de situatie. Het doel is om zo snel mogelijk te zorgen voor rust en veiligheid, en indien nodig wordt er gekeken naar opvang of andere ondersteuning. Het crisisinterventieteam is actief in de regio Hart van Brabant en is 24/7 bereikbaar.

Voor wie is het Crisisinterventieteam?

Het crisisinterventieteam is voor álle inwoners (0 tot 100 jaar+) en professionals uit de regio Hart van Brabant die te maken hebben met een crisissituatie of met personen met zorgwekkend gedrag.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Maak jij je zorgen om iemand met zorgwekkend gedrag? Dan kun je bij het crisisinterventieteam terecht. Bij zorgwekkend gedrag kun je denken aan een buurvrouw die in war is of lijkt en niet goed voor zichzelf of haar huis zorgt. Een buurman die opeens op slippers naar buiten loopt terwijl het winter is. Of iemand die schulden heeft, steeds minder zichzelf laat zien en zijn of haar gordijnen alsmaar dicht heeft.

De meeste mensen die in de war zijn, zorgen niet voor overlast en zijn ongevaarlijk. In dit geval – geen acuut gevaar – geven wij advies over passende vervolgacties. Is er wel sprake van een onveilige situatie voor kinderen en/of volwassenen, dan komt  indien nodig een medewerker vanuit het crisisinterventieteam ter plaatse. Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Hoe lang zijn de medewerkers van het Crisisinterventieteam betrokken?

Het Crisisinterventieteam is in principe tot de volgende werkdag betrokken en zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulpverlening. Mocht overdracht de eerstvolgende werkdag niet mogelijk zijn, dan is het CIT betrokken tot overdracht wel mogelijk is (maximaal 10 werkdagen).

Wanneer bel je 112 of andere hulpnummers?

In de volgende situaties bel je niet naar het CIT, maar naar:

  • 112 | bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • Veilig Thuis | 0800-2000 | voor advies, vermoeden  of meldingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij geen sprake is van een crisis
  • De Huisartsenpost | voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.
  • 113 | hulplijn voor mensen die zelfmoordgedachten hebben
  • Heb je cliënten die risico lopen op een crisissituatie of verward gedrag? Informeer hen en hun omgeving dan preventief over het CIT.