In oktober start een pilot voor hulp aan cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Er komt een speciaal geïntegreerd team.  Het nieuwe team heet ‘FACT+ Tilburg Centrum’. Daarin werken medewerkers van Toegang Tilburg en FACT-medewerkers van GGz Breburg intensief samen. Als team gaan zij passende zorg en ondersteuning inzetten voor de EPA (Ernstige Psychische Aandoeningen) doelgroep. De pilot vindt plaats in het centrum van Tilburg.

 

Voor welke cliënten?

Het geïntegreerde team is er voor cliënten met terugkerende psychoses, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en andere ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder middelengebruik en verslaving. Hoewel er grote verschillen zijn tussen deze cliënten, hebben ze ook iets gemeenschappelijk. Namelijk dat ze vaak op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden. Vaak betekent dit dat zij voor langere tijd behandeling én ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij financiën, wonen, begeleiding of dagbesteding.

Samenwerkende partijen

De behandeling wordt geleverd door GGz Breburg. De ondersteuning wordt gecoördineerd en geïndiceerd door Toegang Tilburg. Deze partijen hebben de handen ineengeslagen en hebben afgelopen jaar een integrale aanpak ontwikkeld.

Het team

Het nieuwe team heet ‘FACT+ Tilburg Centrum’ en werkt outreachend.  Het team zet zich in voor herstelgerichte behandeling en ondersteuning van circa 250 cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het team bestaat uit vier coördinatoren van Toegang Tilburg en elf FACT-medewerkers van GGz Breburg. FACT verzorgt diagnostiek, onderzoek en behandeling. De medewerkers van Toegang Tilburg bieden lichte ondersteuning, coördineren zaken zoals het sociaal netwerk, de woning, arbeid/dagbesteding en schuldhulpverlening en verzorgen de indicatie. Ze doen samen de intake en maken samen een behandelplan / ondersteuningsplan. Ze overleggen dagelijks en stemmen af over de inzet van zorg en ondersteuning. Ook stemmen ze af over de uitstroommogelijkheden.

 Werkgebied

Die integrale aanpak wordt als pilot uitgeprobeerd. Dat gebeurt in het werkgebied van FACT Centrum Oost. Dat werkgebied overlapt volledig met de wijkteams Oud-Noord en wijkteam Midden-Zuid en Binnenstad. En het overlapt gedeeltelijk met wijkteam Zuid Zuid-Oost en wijkteam Noord, Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel.