BSO+ is buitenschoolse opvang (op schooldagen) voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) die vanwege een hun zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. BSO+ wordt niet ingekocht met de aanbesteding jeugdhulp voor 2023, maar apart gesubsidieerd. De subsidieregeling BSO+ loopt van 1 september 2022 t/m 31 december 2023. Hieronder kun je lezen hoe je als aanbieder deze subsidie aanvraagt om BSO+ te kunnen leveren.

AANVRAAG SUBSIDIE

Je kunt van 22 april t/m 22 mei 2022 de subsidie aanvragen door alle benodigde informatie en documenten te sturen naar subsidies@tilburg.nl. Je hoort uiterlijk 1 juli 2022 of de subsidie aan je organisatie wordt verleend. Zorg er daarbij in ieder geval voor dat de volgende informatie en documenten worden bijgevoegd:

  • adressen van het hoofdkantoor en opvanglocatie(s);
  • contactgegevens van de contactpersoon;
  • een overzicht van behaalde opleidingen, certificeringen en registraties van de medewerkers die direct betrokken zijn bij het leveren van BSO+ en het bepalen van het beleid betreffende BSO+;
  • een overzicht van kwaliteitscertificeringen van de organisatie;
  • een pedagogisch beleidsplan;
  • een veiligheids- en gezondheidsbeleid;
  • het subsidiebedrag dat je organisatie wilt aanvragen.

Lees voordat je aan de slag gaat met de aanvraag eerst de subsidieregeling. Hierin staat meer informatie over de doelgroep van BSO+, welke eisen worden gesteld aan de aanbieders, aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, het tarief, de verantwoording en het subsidieplafond.  Download Subsidieregeling BSO+ >

VRAGEN

Heb je vragen over het aanvragen van de subsidie, of een andere inhoudelijke vraag over BSO+? Stuur dan een e-mail naar michiel.janssen@tilburg.nl