BSO+ is buitenschoolse opvang (op schooldagen) voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) die vanwege een hun zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. BSO+ is niet ingekocht met de aanbesteding jeugdhulp voor 2023, maar wordt apart gesubsidieerd. De subsidieregeling BSO+ loopt van 1 januari 2024 t/m 31 augustus 2026. Op deze pagina lees je hoe je als aanbieder deze subsidie aanvraagt om BSO+ te kunnen leveren.

Hoe vraag je BSO+ aan?

Je kunt van 17 november t/m 8 december 2023 de subsidie aanvragen, door alle benodigde informatie en documenten te sturen naar subsidies@tilburg.nl. Je hoort uiterlijk 22 december 2023 of de subsidie aan je wordt verleend. Zorg er daarbij in ieder geval voor dat de volgende informatie en documenten worden bijgevoegd:

  • adressen van het hoofdkantoor en opvanglocatie(s);
  • contactgegevens van de contactpersoon;
  • een overzicht van behaalde opleidingen, certificeringen en registraties van de medewerkers die direct betrokken zijn bij het leveren van BSO+ en het bepalen van het beleid betreffende BSO+;
  • een overzicht van kwaliteitscertificeringen van de organisatie;
  • een pedagogisch beleidsplan;
  • een veiligheids- en gezondheidsbeleid;
  • het bedrag waarvoor je de subsidie wilt aanvragen.

Raadpleeg bij je aanvraag ook de subsidieregeling. In de regeling staat meer informatie over de doelgroep van BSO+, welke eisen worden gesteld aan de aanbieders, aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, het tarief, de verantwoording en het subsidieplafond. Download Subsidieregeling BSO+ 2024-2026 >

Vragen?
Heeft u vragen hebben over het aanvragen van de subsidie, of een andere inhoudelijke vraag over BSO+? Stuur dan een e-mail naar michiel.janssen@tilburg.nl.