Vanaf 1 januari 2021 moeten jeugdhulpaanbieders voor een verlenging, vervolgvraag of bij een gewijzigde situatie/hulpvraag het Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) invullen.  Voorheen was dit het evaluatieformulier. Een jeugdhulpaanbieder gebruikt het formulier alleen in de volgende situaties:

  1. Het verlengen van de lopende jeugdhulp
    Je vraagt een nieuwe toewijzing aan, omdat de resultaten vóór de einddatum van de lopende toewijzing nog niet worden behaald. Let op: gaat het om een arrangement o.b.v. van de oude overeenkomst jeugdhulp en is het verzetten van de einddatum aan de orde in 2023, omdat de resultaten nog niet zijn behaald? Bekijk dan voor méér informatie het administratie- en declaratieprotocol uit 2022.
  2. Er is nog een vervolgvraag
    Je vraagt een nieuwe toewijzing aan, omdat de resultaten uit de toewijzing zijn behaald, maar de jeugdige een nieuwe hulpvraag heeft.
  3. Gewijzigde situatie/hulpvraag/interventie
    Veranderen de resultaten waarvoor jeugdhulp noodzakelijk is? En/of passen de nieuw geformuleerde resultaten niet meer bij de lopende toewijzing, zowel inhoudelijk als financieel niet? Vraag dan direct een nieuwe toewijzing en/of een aanpassing van de lopende toewijzing aan. Onder deze derde situatie vallen ook onjuiste inschattingen van de benodigde jeugdhulp.

Download  Instructie Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) >
Download Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA)  >

Lees alles over het FOA >