BSO+ is buitenschoolse opvang (op schooldagen) voor kinderen van het speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Deze kinderen kunnen vanwege hun zorgbehoefte niet terecht bij een reguliere kinderopvang. Anders dan bij dagbegeleiding is er voor deze kinderen geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp ingezet dient te worden. BSO+ is niet ingekocht met de aanbesteding jeugdhulp voor 2023, maar wordt apart gesubsidieerd. De subsidieregeling BSO+ loopt van 1 januari 2024 t/m 31 augustus 2026.

Belangrijke documenten over BSO+
Praktische informatie BSO+

BSO+ wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden. Groepsgroottes worden bepaald naar aanleiding van de zorgbehoefte per kind en per groep. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste groepen en vaste begeleiders. Dagelijks worden er sportieve of creatieve activiteiten aangeboden. Door de wisselende programma’s blijft het voor kinderen een uitdaging. BSO+ biedt structuur en een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat dat ten goede komt van de ontwikkeling.

Vervoer BSO +

Wil je vervoer van en naar de BSO+ locatie regelen? Stel dan eerst de volgende vragen:

  1. Wat is de leeftijd van de jeugdige en wat zijn de mogelijkheden om zelfstandig te reizen?
  2. Wat zijn de mogelijkheden van ouder(s)/netwerk om (gedeeltelijk) te brengen en/of halen?
  3. Zijn er mogelijkheden, wanneer ze werken, om te schuiven met werktijden?

De zorgaanbieder of een taxibedrijf vervoert de jeugdige vanuit school naar de BSO+. Dit geldt voor alle scholen in de regio. Hier mag dus geen Leerlingenvervoer voor worden aangevraagd/ingezet. Het organiseren van vervoer van BSO+ naar huis wordt geboden door de zorgaanbieder/taxibedrijf als de ouders of het netwerk niet in staat zijn om hierin te voorzien. Vervoerskosten zitten vanaf 1 januari 2024 niet meer in het BSO+ tarief. Hiervoor wordt een aparte vervoerscode aangevraagd. Er wordt altijd 50BSO aangevraagd en indien nodig de vervoerscode BSOVV of BSOTX.

  • BSOVV is alleen gekoppeld aan AMO, omdat deze aanbieder heeft aangegeven zelf vervoer te kunnen regelen.
  • BSOTX is een nieuwe code voor vervoer via een extern taxibedrijf. Deze code is alleen gekoppeld aan Asendo, omdat deze aanbieder heeft aangegeven het vervoer via een
    taxibedrijf te regelen. Dit wordt ook uitgevoerd door Korthout zoals de nieuwe codes voor vervoer jeugd. Asendo maakt zelf de afspraken met taxi Korthout. Hierin hoeft de backoffice niks te doen.

Wanneer ouders deels zelf het vervoer kunnen regelen, worden deze ritten afgehaald van de totale omvang van de vervoersvoorziening. De zorgaanbieder zal vervolgens in gesprek gaan met ouders over het vervoer. Er kan geen vergoeding worden aangevraagd voor eigen vervoer.

Vragen?
Heeft u vragen hebben over het aanvragen van de subsidie, of een andere inhoudelijke vraag over BSO+? Stuur dan een e-mail naar kwaliteitjeugd@tilburg.nl.