Naast inkoop jeugdhulp hebben we in de regio Hart van Brabant BSO+ georganiseerd. Dit is buitenschoolse opvang voor kinderen van het SBO (speciaal basisonderwijs), SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs) die vanwege een zwaardere zorgbehoefte niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang. Deze kinderen hebben geen aanvullende hulpvraag waarvoor specialistische jeugdhulp nodig is. Dit is dus anders dan bij dagbegeleiding.

Achtergrond

Reguliere BSO wordt voor kinderen die regulier basisonderwijs volgen, georganiseerd door het schoolbestuur.  Dit is wettelijk verplicht. Voor het SBO, SO en VSO bestaat deze verplichting niet.  Kinderen met een zwaardere zorgvraag kunnen daardoor soms niet terecht. Tot nu toe werden deze kinderen (die een te zware zorgbehoefte hebben voor de reguliere kinderopvang, maar geen aanvullende hulpvraag hadden) via specialistische jeugdhulp bekostigd.

Hoe vraag je BSO+ aan?

Vanaf 1 september 2022 is er BSO+. Deze vorm van buitenschoolse opvang  wordt geboden vanuit de zorgaanbieders AMO en Asendo. Zo kun je BSO+ aanvragen:

  • Een nieuwe aanvraag BSO+ kan via de lokale Toegang worden aangevraagd.
  • Een eerste verlenging voor enkel BSO+ kunnen AMO of Asendo via een Jw315 aanvragen.
  • Een opschaling (meer dagdelen) loopt altijd via de Toegang.
  • Een afschaling (minder dagdelen) mag via een Jw315 worden aangevraagd door de zorgaanbieder. Ook als de oorspronkelijke aanvraag via de Toegang is ingediend.
Belangrijke documenten over BSO+
PRAKTISCHE INFORMATIE BSO+

BSO+ wordt aansluitend aan de schooltijden aangeboden. Groepsgroottes worden bepaald naar aanleiding van de zorgbehoefte per kind en per groep. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste groepen en vaste begeleiders. Dagelijks worden er sportieve of creatieve activiteiten aangeboden. Door de wisselende programma’s blijft het voor kinderen een uitdaging. BSO+ biedt structuur en een stimulerend en veilig pedagogisch klimaat dat ten goede komt van de ontwikkeling.

Vervoer BSO +

De zorgaanbieders vervoeren alle jeugdigen vanuit school naar de BSO+. Dit geldt voor alle scholen in de regio. Hier mag dus geen Leerlingenvervoer voor worden aangevraagd/ ingezet. Het organiseren van vervoer van BSO+ naar huis wordt geboden door de zorgaanbieder als de ouders of het netwerk niet in staat zijn om hierin te voorzien. In de werkinstructie BSO+  is terug te vinden hoe vervoer aangevraagd kan worden.