De regiogemeenten Hart van Brabant werken samen met jeugdhulpaanbieders, ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en andere betrokkenen hard aan een adequater jeugdstelsel. Ze zoeken elkaar op, ontwikkelen nieuwe initiatieven en onderzoeken hoe het efficiënter kan. Het motto van deze netwerksamenwerking is Samen voor de jeugd.

Toegang

Wil je jeugdhulp aanvragen? Heb je een inhoudelijke vraag over de zorg die beschikt of toegewezen is? Neem dan contact met de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.  Meer over het woonplaatsbeginsel op de website van de VNG >

Gemeente Dongen
entree@dongen.nl of 14 0162
Coördinator: Elja Verheij (06-15834867 of elja.verheij@dongen.nl)


Gemeente Gilze en Rijen
sociaalteam@gilzerijen.nl of 088-3821363
Coördinator: Elise van Dongen (elisevandongen@abg.nl)


Gemeente Goirle
loket@goirle.nl of 013-5310 531
Coördinator: Peter Verbeeten (p.verbeeten@imwtilburg.nl)


Gemeente Heusden
info@bijeenheusden.nl of 073-7820178
Coördinator: Marjolein van Eggelen (mveggelen@heusden.nl)
Let op: de gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij!


Gemeente Hilvarenbeek
013-5058300
Coördinator: Barbara Manders (06-55394433 of b.manders@hilvarenbeek.nl)


Gemeente Loon op Zand
Coördinator Wijkteam: René Pagie | 06-4660 5515 | r.pagie@loonopzand.nl
Coördinator Wijkteam: Jacqueline de Bekker | 06-2120 4709| j.bekkerde@loonopzand.nl
Coördinator Jeugd (Servicepunt): Malou Thomassen | 0416-289247 | servicepuntwwz@loonopzand.nl


Gemeente Oisterwijk
Voor aanvragen: info@sociaalteamoisterwijk.nl
Voor status beschikking: teamwmo@oisterwijk.nl

(Interim)manager Sociaal Team Oisterwijk: Puck Gerris | 06-12426518 | puckgerris@farent.nl


Gemeente Tilburg

Neem contact op met één van de partners van de Toegang:

Vragen over Organisatie Contact
Maatschappelijk werk, jeugdhulp Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) 013-5952710
www.imwtilburg.nl
Leven met een beperking of chronische ziekte, voor jeugd en volwassenen MEE regio Tilburg 013-5424100
www.meeregiotilburg.nl
Gezondheid, opgroeien en opvoeden GGD Hart voor Brabant 0900-4636443
www.ggdhvb.nl
Wmo (zorg) en inkomensondersteuning Loket Z 14013
Werk en uitkering, schuldhulpverlening Werk en inkomen gemeente Tilburg 14013
www.werk.nl

Wilt u als Tilburgse toegangsprofessional zorg aanvragen voor de jeugdige? Vul dan het Aanvraagformulier Jeugdhulp in.

Heeft u als zorgaanbieder een verwijzing uit het medisch domein en wilt u zorg aanvragen voor de jeugdige? Ook in dit geval kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier Jeugdhulp. U kunt ook een 315-bericht (Verzoek om toewijzing) sturen naar de backoffice.


Gemeente Waalwijk
teamwijz@waalwijk.nl of  0416-683456
Coördinator: Lieke van Os – Schellekens

Toewijzing

Verzoek om toewijzing
Heb je een vraag over de afhandeling van een iJW315-bericht (Verzoek om Toewijzing)? Neem dan contact op de met de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Meer over het woonplaatsbeginsel op de website van de VNG >

Gemeente Dongen
administratiejeugd@dongen.nl

Gemeente Gilze en Rijen
jeugdadmin@abg.nl

Gemeente Goirle
jeugd@goirle.nl

Gemeente Heusden
info@bijeenheusden.nl

Gemeente Hilvarenbeek
wmoenjeugd@hilvarenbeek.nl

Gemeente Loon op Zand
servicepuntwwz@loonopzand.nl

Gemeente Oisterwijk
backoffice@oisterwijk.nl

Gemeente Tilburg
jeugdhulp@tilburg.nl

Gemeente Waalwijk
teamwijz@waalwijk.nl

Helpdesk Jeugdhulp

Meer dan voorheen ligt het accent op het formuleren van een concreet en haalbaar resultaat dat past bij de situatie en wensen van het kind en gezin. Heeft u vragen over de keuze van een arrangement, verwijzing die u heeft vanuit medisch domein of hoofd- en onderaannemerschap?  Neem dan contact op met de Helpdesk Jeugdhulp: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of 013-549 5650.

Beschermd Wonen

Aanvragen mét verwijzing
Voor aanvragen van BW mét verwijzing van een GGZ-aanbieder en herbeschikkingen, neemt u contact op met MEE Entree Tilburg: 013-542 4100.

Aanvragen zonder verwijzing
Voor aanvragen zonder verwijzing van de GGZ-hoofdbehandelaar neemt u contact met de lokale toegang op de zorgvraag te bespreken.

Contractmanagement/ Inkoop

Contractmanagement is bereikbaar via het team Inkoop Jeugdhulp van de regio hart van Brabant via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl

  • Is er verschil van inzicht over het advies van de jeugdhulpaanbieder over de in te zetten intensiteit? Of producten? En heb je dit niet kunnen oplossen met een goed gesprek over de inhoud van de casus en de verschillende wegingsfactoren? Of gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld?
  • Lukt het niet het hoofd- en onderaannemerschap goed te regelen en dreigt de start van de best passende jeugdhulp voor een kind hierdoor vertraging op te lopen? Stuur een mail.
  • Neem dan contact op met Niek Verberkmoes, arbiter van het team Inkoop van de regio Hart van Brabant via 06 5248 5611 of niek.verberkmoes@tilburg.nl. Niek komt tot een verplichtend besluit met en voor alle partijen.

Declaraties/ berichtenverkeer

De gemeente Tilburg verzorgt namens de 9 gemeenten in de regio Hart van Brabant de administratieve afhandeling van de zorg die beschikt is. Ook de declaraties en het berichtenverkeer.

Declaraties
berichtenverkeer@tilburg.nl of 013-7516740 (van 10:00 uur tot 12:00 uur)

Berichtenverkeer
jeugdhulp@tilburg.nl