Dit nieuwsbericht is een reminder dat je als aanbieder op tijd je geleverde Wmo-zorg moet declareren. In het Bedrijfsvoeringprotocol Wmo Begeleiding 2021 staat dat je uiterlijk drie maanden na afloop van de kalendermaand de geleverde zorg moet declareren. Bijvoorbeeld: de Wmo-begeleiding die je levert in maart kun je declareren tot en met juni.

Niet alle aanbieders leveren hun declaraties op tijd aan. Daarom dus deze reminder. Bij deze verzoeken we je om binnen 3 maanden (het liefst op de laatste dag van de opvolgende maand) de declaraties aan te leveren  bij de betreffende gemeente.  Declaraties over het kalenderjaar 2020 kun je tot 1 april 2021 indienen.

Wij doen dit verzoek aan de Wmo-aanbieders, omdat we  grote behoefte hebben aan goede data en sturingsinformatie.  Dit heeft te maken met alle (toekomstige) uitdagingen binnen het sociale domein waar gemeenten mee te maken hebben/krijgen. Op tijd declareren draagt bij aan het beter kunnen (bij)sturen. Het voordeel voor jou als zorgaanbieder is natuurlijk, dat je sneller de betaling ontvangt.

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Stuur dan een e-mail naar:  inkoopwmo@tilburg.nl