Elke professional kent ze wel: jongeren die compleet vastgelopen zijn en ouders die ten einde raad zijn. Complexe situaties waarvoor uithuisplaatsing de enige oplossing lijkt. Terwijl iedereen weet dat deze oplossingen verre van ideaal zijn en slechts een beperkt en tijdelijk effect hebben. Nu is er een alternatief: de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. In de regio Hart van Brabant is dit jaar een pilot gestart.

Mentor

Bij de JIM-aanpak kiest een jongere zélf iemand uit zijn netwerk als mentor. Bijvoorbeeld een oma, de buurman, een tante, een vroegere leraar van de basisschool, een goede vriend. Een JIM is meer dan een buddy of een maatje. Het is een vertrouwenspersoon, iemand die meedenkt en meebeslist, die door de jongere als ondersteunend ervaren wordt, en die zij aan zij staat met de professional.

Uniek is dat deze JIM een sleutelrol krijgt bij de behandeling en gelijkwaardig samenwerkt met het gezin en de professionals. Zo benutten we de eigen steunbronnen van jongeren en gezinnen. De JIM is duurzaam aanwezig en van invloed in het leven van een jongere. Door deze aanpak kunnen jongeren met hulp van de JIM en specialisten toch geheel of langer thuis opgroeien.

Voor welke jongeren

De JIM-aanpak wordt ingezet:

  • voor jongeren tussen 10 en 23 jaar;
  • waarbij het opgroeien/opvoeden al langere tijd stagneert, ondanks aanwezige hulp;
  • en uithuisplaatsing dreigt.
Hoe werkt het

De JIM-aanpak is de eerste vraag: ‘Ik heb iemand nodig die jij nu al kent en vertrouwt; iemand die van het begin af aan met ons mee gaat denken wat nodig is’. De JIM is als vertrouwenspersoon dé deskundige van de persoonlijke context van de jongere. De professional is specialist en heeft juist kennis van behandelmethoden. Door deze krachten te bundelen kan gewerkt worden aan een meer duurzame oplossing voor de jongere die aansluit bij de eigen redzaamheid. De professional krijgt een coachende rol, neemt niet over maar maakt juist verbinding met het gezin/ de jongere in nauwe samenwerking met de JIM.    

Twee teams opgeleid

In de regio Hart van Brabant zijn twee teams opgeleid in de JIM-aanpak door de Stichting JIM.

  • een team van toegangs- en jeugdbeschermingsmedewerkers. Dit team vergroot de inzet van informele hulp, in eerdere fasen. Als gedacht wordt aan uithuisplaatsing, overlegt dit team met het InVerbindingTeam (zie hieronder) en verwijst naar de JIM-aanpak.
  • een InVerbindingsTeam (IVT). Het IVT bestaat uit professionals van vier specialistische zorgaanbieders: Amarant, Novadic-Kentron, GGz Breburg en Sterk Huis. Het is samengesteld uit ervaren gezinsbehandelaars, ondersteund door systeemtherapeuten, GZ-psychologen en gedragswetenschappers.
 Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen over de inzet van de JIM-aanpak? De betrokken verwijzers en het IVT bieden hiervoor wekelijks een moment voor consultatie. Mail hiervoor naar mailadres jimhartvanbrabant@sterkhuis.nl. Meer lezen over JIM? Bekijk de speciale pagina over JIM op de website. Bekijk de pagina > of bekijk de landelijke website van JIM: www.jimwerkt.nl