Op 1-1-2021 is er een nieuw declaratiebericht bijgekomen in het berichtenverkeer. Dit is iJW323D. Deze is ter vervanging van bericht iJW303D. Het iJW303D bericht kunt u vanaf 1-4-2022 niet meer gebruiken. In deze e-mail staat wat het vervallen van dit bericht betekent voor u als zorgaanbieder.

Declareren van geleverde zorg in 2020

Alle declaraties met een declaratieperiode vanaf 1-1-2021 stuurt u met het iJW323D bericht. Moet u nog declareren voor zorg die geleverd is in 2020 (of eerder)? Dan kunt u tot 1-4-2022 het bericht iJW303D gebruiken. Na deze datum niet meer. Dit is een landelijk besluit genomen door i-sociaal domein.

Probleem

Bij op- of afschalen van een arrangement voor een jeugdige kan het vervallen van het bericht problemen opleveren. Als u namelijk al een deel van het arrangement gedeclareerd heeft met iJW303D kunt u het volgende deel alleen crediteren met hetzelfde bericht. Hier ontstaat dus een probleem vanaf 1-4-2022. Doordat dit bericht niet meer te gebruiken is, kunt u via het berichtenverkeer geen creditering meer sturen voor een arrangement dat gestart (en gedeclareerd) is vóór 1-1-2021.

Oplossing | ‘Papieren’ factuur

Om u toch het juiste arrangement toe kennen, accepteren wij in deze gevallen vanaf 1-4-2022 een ‘papieren’ factuur. Dat betekent een factuur in pdf-formaat. Wij verwerken deze in onze administratie, zodat alle bedragen juist verwerkt worden.

Adres

U kunt de ‘papieren’ factuur opstellen per regiogemeente en mailen naar berichtenverkeer@tilburg.nl. Voor de adressering gebruikt u dit adres:

GR Regio Hart van Brabant
T.a.v. Berichtenverkeer Jeugdhulp
Postbus 788
5000 AT Tilburg

Wat moet er in de factuur staan?
  • NAW- en bankgegevens
  • Factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Naam en geboortedatum jeugdige
  • Woonplaats jeugdige
  • De verleende zorg / productcode
  • Periode / maand van geleverde zorg
  • Het te declareren bedrag / te crediteren bedrag

Wij kunnen ons voorstellen dat dit mogelijk ook in uw administratiesystemen problemen oplevert. We adviseren u dan ook contact op te nemen met uw softwareleverancier voor advies hoe u de ‘papieren’ facturen het beste in uw eigen administratiesystemen kunt verwerken.