De gemeenten van de regio Hart van Brabant willen de overgang van oude naar nieuwe contracten zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor inwoners, aanbieders én gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering hiervan bespreken we in de dialooggesprekken en/of implementatiefase. Er is wel al besloten dat, als de situatie dit toelaat, de looptijd  van nieuwe toewijzingen vanaf nu maximaal 1 jaar is. Dit geldt voor de zorgsoorten die onder de huidige aanbestedingen Wmo en Jeugd vallen. Op deze manier kunnen we na de gunning van de nieuwe contracten snel schakelen naar de nieuwe situatie.

Heeft/krijgt je organisatie een inwoner in zorg waarbij het nodig is dat de toewijzing voor een langere periode moet worden afgegeven? Neem dan vóór het insturen van de aanvraag contact op met de backoffice van de lokale gemeente.  Doe dit per e-mail. Als het gaat om een aanvraag die via de Toegang loopt, neem dan contact op de medewerkers van de lokale toegang.

Bekijk de contactgegevens voor Jeugdhulp >

Bekijk de contactgegevens voor Wmo >