Nieuw infoblad: Pleegzorg aanvragen

Er is een nieuw infoblad verschenen: Pleegzorg aanvragen. Voor het aanvragen van pleegzorg (een vorm van jeugdhulp die valt onder het product Verblijf J&O) volg je in principe hetzelfde 12-Stappenplan als voor het aanvragen van ieder ander product of arrangement. Bij een aantal stappen gelden echter bijzonderheden. In het infoblad vind je ook de contactgegevens … Vervolgd

Aanlevering CAK voor Wmo Begeleiding

Voor de nieuw ingekochte Wmo begeleiding die vanaf 1 april 2019 ingaat, leveren de regiogemeenten de zorgverbruik gegevens aan bij het CAK. Als zorgaanbieder hoeft u dat dus niet meer te doen. De meeste gemeenten gaan dit ook voor u doen vanaf 25 maart 2019 (periode 4 CAK) voor de ‘oude’ producten Wmo Begeleiding. Uitzondering is de gemeente Heusden. Wie levert … Vervolgd

Functies Helpdesk uitgebreid

In de voorbereidingen op de uitbreiding van het Resultaatgestuurd werken in 2019 hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen en problemen te voorzien. Desondanks zullen er zeker nog knelpunten naar voren komen. Als dat gebeurt willen we alle toegangsmedewerkers in onze regio zo snel en goed mogelijk ondersteunen. Eén ingang voor toegangen Per januari is er … Vervolgd

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019

Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de specialistische jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Er zijn in totaal 130 aanbieders gecontracteerd voor de levering van specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2019.

Gedeclareerde zorg voortaan altijd crediteren

Voorheen was het administratieve proces voor het aanvragen van meer, minder of andere zorg afhankelijk van de reden daarvoor: voortschrijdend inzicht of een nieuwe zorgvraag. Dat is per 1 augustus 2018 niet meer zo.