Wijziging jeugdhulp 2024

Het kan zo soms zijn, dat na de start van het jeugdhulptraject andere zorg nodig blijkt te zijn. Op deze pagina vind je wat je moet doen als je de zorg wilt aanpassen. Bijvoorbeeld als na de start blijkt dat er meer van dezelfde zorg nodig is of misschien wel uit een ander segment. Let op: dit zijn allemaal algemene richtlijnen. Op bepaalde punten is het lokaal misschien net iets anders geregeld. Dit heeft te maken met de capaciteit en de inrichting van lokale toegangen.

Route bij wijzigingen van lopende toewijzingen

Is het jeugdhulptraject gestart en blijkt na de start, dat er meer van dezelfde zorg nodig is? Dan kun je de toewijzing wijzigen. Belangrijk is wel, dat je altijd het totaalpakket aan toewijzingen beoordeelt. Ook de ongewijzigde toewijzingen. Als er een ander/nieuw product nodig is, dan moet de jeugdige zich melden bij zijn oorspronkelijke verwijzer. Dan moet de aanbieder het FOA invullen. Download Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) >

Hieronder vind je per verwijzer de werkafspraken als het gaat om het aanpassen van de zorg.

Verwijzer is Toegang

Kijk eerst welke van de onderstaande situaties van toepassing is.

 1. Gewijzigde of nieuwe resultaten | Hierdoor wijzigt het volume óf wijzigt het volume plus de einddatum (bij verlenging). Deze wijziging kan alleen worden aangevraagd als de jeugdhulp al loopt. Dit zijn de acties die je moet doen:
  • Aanbieder verwijst de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger naar de toegang.
  • Aanbieder levert FOA aan bij de lokale toegang.
  • Toegang pakt de casus op en doorloopt eventueel een verkorte route om de aanvraag te beoordelen en te verwerken.
 2. Geen gewijzigde of nieuwe resultaten | Er is niets nieuws, maar het volume wijzigt óf het volume wijzigt plus de einddatum (bij verlenging).  Deze wijziging kan alleen worden aangevraagd als de jeugdhulp al loopt. Dit zijn de acties die je moet doen:
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Na akkoord van de jeugdige mailt de aanbieder naar de lokale backoffice.
  • Backoffice toetst volgens de regionale richtlijnen.
   • Voldoet de aanvraag aan regionale richtlijnen? Dan past de backoffice de toewijzing aan en verstuurt een nieuw iJw301 bericht.
   • Voldoet de aanvraag niet aan de richtlijnen? Dan mailt de backoffice naar de jeugdhulpaanbieder, dat de richtlijnen worden overschreden. De lokale toegang pakt de casus dan op en doorloopt eventueel een verkorte route om de aanvraag te beoordelen en te verwerken. Dit zijn de regionale richtlijnen:
    • de looptijd van de aangevraagde verlenging is niet langer dan 6 maanden, en/of;
    • het volume van de aangevraagde verlenging is niet meer dan 40% van het oorspronkelijke volume.

    Een voorbeeld: De oorspronkelijke toewijzing is 100 uur voor de duur van 12 maanden. Er wordt een verlenging aangevraagd voor de duur van 5 maanden met een omvang van 30 uur. Lokale backoffice: geeft akkoord en corrigeert de oorspronkelijke toewijzing naar een looptijd van 17 maanden met een omvang van 130 uur.

    Let op: kijk altijd goed bij het ophogen van het volume of de jeugdhulp nog steeds past binnen Segment 3 of 4 of dat Segment 1 beter past. Hoe je dit doet, lees je verder op deze pagina.

 3. Alleen de einddatum moet verlengd worden | Deze wijziging kun je tijdens én na de looptijd aanvragen. Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Na akkoord van de jeugdige mailt de aanbieder de lokale backoffice.
  • Backoffice past de toewijzing aan en verstuurt een nieuw iJw301-bericht.
 4. De einddatum moet verkort worden | Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Aanbieder stuurt een iJW307 (stopbericht). De lokale backoffice past, als het nodig is, het volume in etmalen en dagdelen aan naar wat maximaal mogelijk is. Als het volume al lager is dan het maximale, dan hoeft dit niet aangepast te worden.

Verwijzer is Medisch domein

Kijk eerst welke van de onderstaande situaties van toepassing is.

 1. Wijziging van volume en of einddatum | Hierdoor wijzigt het volume óf wijzigt het volume plus de einddatum (bij verlenging). Deze wijziging kan alleen worden aangevraagd als de jeugdhulp al loopt. Dit zijn de acties die je moet doen:
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Na akkoord van de jeugdige mailt de aanbieder de lokale backoffice.
  • Backoffice toetst volgens de regionale richtlijnen.
   • Voldoet de aanvraag aan regionale richtlijnen? Dan past de backoffice de toewijzing aan en verstuurt een nieuw iJw301 bericht.
   • Voldoet de aanvraag niet aan de richtlijnen? Dan mailt de backoffice naar de jeugdhulpaanbieder, dat de richtlijnen worden overschreden. De toetser medisch domein beoordeelt de casus. Dit zijn de regionale richtlijnen:
    • de looptijd van de aangevraagde verlenging is niet langer dan 6 maanden, en/of;
    • het volume van de aangevraagde verlenging is niet meer dan 40% van het oorspronkelijke volume.

    Een voorbeeld: De oorspronkelijke toewijzing is 100 uur voor de duur van 12 maanden. Er wordt een verlenging aangevraagd voor de duur van 5 maanden met een omvang van 30 uur. Lokale backoffice: geeft akkoord en corrigeert de oorspronkelijke toewijzing naar een looptijd van 17 maanden met een omvang van 130 uur.

    Let op: kijk altijd goed bij het ophogen van het volume of de jeugdhulp nog steeds past binnen Segment 3 of 4 of dat Segment 1 beter past. Hoe je dit doet, lees je verder op deze pagina.

 2. Alleen de einddatum moet verlengd worden | Deze wijziging kan zowel tijdens als na de looptijd aangevraagd worden. Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Aanbieder mailt naar lokale backoffice.
  • Lokale backoffice past toewijzing aan en verstuurt nieuwe iJw301 (toewijzing).
 3. De einddatum moet verkort worden
  • Aanbieder stemt af met de jeugdige.
  • Aanbieder stuurt een iJW307 (stopbericht) bericht naar de lokale backoffice.
  • De lokale backoffice past, als het nodig is, het volume in etmalen en dagdelen aan naar wat maximaal mogelijk is. Als het volume al lager is dan het maximale hoeft dit niet aangepast te worden.

Verwijzer is GI

 1. Wijziging van volume of einddatum | Hierdoor wijzigt het volume óf moet de einddatum verlengd worden óf wijzigt het volume plus de einddatum (bij verlenging). Deze wijziging kan alleen worden aangevraagd als de jeugdhulp al loopt. Dit zijn de acties die je moet doen:
  • Aanbieder stemt af met GI.
  • Bij akkoord GI mailt aanbieder naar lokale backoffice.
  • De backoffice past de toewijzing aan en verstuurt nieuwe iJw301 (toewijzing).
  • Let op: kijk altijd goed bij het ophogen van het volume of de jeugdhulp nog steeds past binnen Segment 3 of 4 of dat Segment 1 beter past. Hoe je dit doet, lees je verder op deze pagina.
 2. Einddatum moet verkort worden | Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder stemt af met GI.
  • Aanbieder stuurt een iJW307 (stopbericht) bericht naar de lokale backoffice.
  • De backoffice past, als dit nodig is, het volume in etmalen en dagdelen aan naar wat maximaal mogelijk is. Als het volume al lager is dan het maximale hoeft dit niet aangepast te worden.

Route bij wijziging van het segment

Blijkt na de intake of gedurende de looptijd dat de jeugdhulp moet worden opgepakt in een ander segment? Kijk dan welke van de onderstaande situaties van toepassing is.

Verwijzer is Toegang

 1. Foute verwijzing | De jeugdige heeft een verwijzing naar Segment 3 of 4. Alleen Segment 1 blijkt na de intake passender. Let op: er is nog geen jeugdhulp gestart of toewijzing aangevraagd. Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder neemt contact op met de lokale toegang. De toegang neemt het vervolgens over.
  • De toegang onderbouwt de verwijzing naar Crossroads, stelt een DAT-brief op en meldt de jeugdige bij Crossroads aan.
  • Crossroads beoordeelt de aanvraag en dient een JWi315 bericht in bij de lokale gemeente.
 2. Overgang van Segment 3/4 naar Segment 1 (bij afronding of gewijzigde situatie) | De jeugdige krijgt jeugdhulp. De jeugdige krijgt jeugdhulp. Dit kan zijn op basis van de voormalige overeenkomst (intensiteit A t/m E) of vanuit Segment 3 of 4. De toewijzing loopt af of de situatie van de jeugdige is veranderd, waardoor jeugdhulp vanuit Segment 1 nodig is. Dit zijn de acties die je in ieder geval moet doen:
  • De aanbieder meldt de jeugdige aan bij de Toegang en stuurt het Formulier Onderbouwing Aanvraag mee. Download Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) >
  • De toegang beoordeelt de casus en constateert dat jeugdhulp vanuit Segment 1 nodig is. De toegang stuurt een DAT-brief naar de jeugdige en meldt de jeugdige aan bij Crossroads.

Verwijzer is Medisch domein

 1. Foute verwijzing | De jeugdige heeft een verwijzing naar Segment 3 of 4. Alleen Segment 1 blijkt na de intake passender. Let op: er is nog geen jeugdhulp gestart of toewijzing aangevraagd. Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder meldt de jeugdige bij Crossroads aan en stuurt de foute verwijzing vanuit het medisch domein met deze aanmelding mee.
  • Aanbieder brengt de oorspronkelijke verwijzer vanuit het medisch domein hiervan op de hoogte.
  • Crossroads beoordeelt de aanvraag en dient een JWi315 bericht in bij de lokale gemeente.
 2. Overgang van Segment 3/4 naar Segment 1 (bij afronding of gewijzigde situatie) | De jeugdige krijgt jeugdhulp. Dit kan zijn op basis van de voormalige overeenkomst (intensiteit A t/m E) of vanuit Segment 3 of 4. De toewijzing loopt af of de situatie van de jeugdige is veranderd, waardoor jeugdhulp vanuit Segment 1 nodig is. Dit zijn de acties die je in ieder geval moet doen:
  • Aanbieder adviseert jeugdige contact te leggen met de verwijzer vanuit het medisch domein voor een nieuwe verwijzing of de aanbieder meldt de jeugdige aan bij de toegang en stuurt het Formulier Onderbouwing Aanvraag mee. Download Formulier Onderbouwing Aanvraag (FOA) >
  • Verwijzer vanuit het medisch domein beoordeelt de casus en verwijst de jeugdige naar Crossroads of de toegang beoordeelt de casus, stuurt een DAT-brief naar de jeugdige en meldt de jeugdige aan bij Crossroads.

Verwijzer is GI

 1. Foute verwijzing | De jeugdige heeft een verwijzing naar Segment 3 of 4. Alleen Segment 1 blijkt na de intake passender. Let op: er is  nog geen jeugdhulp gestart of toewijzing aangevraagd. Deze acties moet je doen:
  • Aanbieder neemt contact op met betrokken GI en geeft advies om jeugdige aan te melden bij Crossroads.
  • De GI beoordeelt de casus en meldt de jeugdige aan bij Crossroads.
  • De GI en CR beoordelen gezamenlijk welke jeugdhulp nodig is. Crossroads dient een JWi315 bericht in bij de lokale gemeente volgens de bepaling jeugdhulp.
 2. Overgang van Segment 3/4 naar Segment 1 (bij afronding of gewijzigde situatie) | De jeugdige krijgt jeugdhulp. Dit kan zijn op basis van de voormalige overeenkomst (intensiteit A t/m E) of vanuit Segment 3 of 4. De toewijzing loopt af of de situatie van de jeugdige is veranderd, waardoor jeugdhulp vanuit Segment 1 nodig is. Dit zijn de acties die je in ieder geval moet doen:
  • Aanbieder neemt contact op met betrokken GI en geeft het advies de jeugdige aan te melden bij Crossroads.
  • GI onderbouwt de verwijzing naar Crossroads en meldt de jeugdige bij Crossroads aan.

Afschalen hoog specialistische jeugdhulp (Segment 1)

In deze situatie krijgt de jeugdige hulp uit Segment 1, de resultaten zijn behaald, maar er is langer dan 3 maanden nazorg nodig.

In dit geval moet het aanmeldteam van Crossroads bepalen of nog steeds hoog specialistische jeugdhulp passend is. De regievoerder (een van de organisaties binnen het samenwerkingsverband Crossroads) stelt samen met de jeugdige het behandelplan op en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering hiervan.

Crossroads maakt het hoog specialistische jeugdhulpaanbod af in Segment 1. Zolang er sprake is van behandeling of intensieve begeleiding en regie door de behandelaar van de regievoerder nodig is, krijgt de jeugdige hulp vanuit Segment 1. Raadpleeg hiervoor het document doelgroepdefinitie Segment 1.

Is na het afronden van de hoog specialistische jeugdhulp nog nazorg nodig of een ligt er nog een lichte, niet-intensieve vervolgvraag? En heeft deze vraag heeft een langdurig karakter (langer dan 3 maanden)? Dan kan aan de hand van de doelgroepdefinitie en de vuistregels vastgesteld worden of afschaling naar Segment 3/4 of  een voorliggende voorziening passend is.

Praktijkvoorbeeld

Er is in een gezin sprake geweest van een forse behandelinzet in Segment 1. Dit heeft het gewenste resultaat. Wel is er voor de jeugdige nog een kort traject traumabehandeling nodig en daarnaast 4 dagdelen dagbegeleiding per maand. Omdat er nog sprake is van (vervolg)behandeling valt deze casus op dit moment nog in Segment 1. Op het moment dat de traumabehandeling is afgesloten en de dagbegeleiding daarna nog langer dan 3 maanden door zal lopen en geen intensief karakter heeft (conform de doelgroepdefinitie), kan de casus na 3 maanden met enkel dagbegeleiding worden afgeschaald naar Segment 3.

Aanmelden vervolgvraag

Stelt de regievoerder vast dat Segment 3 of 4 en/of het voorliggend veld voor het vervolg passend is, dan organiseert de regievoerder een eindevaluatie. In de evaluatie stemmen de regievoerder, de coördinator van de lokale toegang en de jeugdige af hoe de vervolgzorg eruit ziet. De regievoerder legt de eindevaluatie schriftelijk vast en informeert de betrokkenen. Na een gezamenlijk besluit over afschaling naar een ander segment stelt regievoerder een FOA (Formulier Onderbouwing Aanvraag) op. De coördinator van de lokale toegang gebruikt het FOA om de vervolghulp te organiseren.

Is er geen coördinator van de lokale toegang betrokken? Dan is voorlopig de werkwijze, dat de regievoerder de vervolgvraag samen met (ouders/wettelijk vertegenwoordigers van) de jeugdige minimaal 8 weken en maximaal 12 weken van tevoren bij de toegang meldt voor een vervolghulp. Dit moet onderbouwd zijn met een FOA. De toegang organiseert deze vervolghulp. De regievoerder overlegt met de toegang of er vanuit de toegang een medewerker aansluit bij de eindevaluatie. Indien bekend zou dat de medewerker die de vervolghulp organiseert zijn.

De regievoerder vanuit Crossroads draagt de verantwoordelijkheid voor een goede overdracht wanneer de jeugdhulp over gaat naar een andere jeugdhulpaanbieder/organisatie.