Gezamenlijke inkoop Jeugdhulp, Wmo en Particpatie in 2022

In Regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die inkoopstrategie is gericht op samenhang tussen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. We willen het aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Ook willen we de kosten beheersen en daarmee de enorme extra uitgaven voor zorg terugdringen. Dat doen we graag samen met onze zorgaanbieders. De verwachting is dat de inkoop start in juni 2021. Op de website van de regio Hart van Brabant lees je alles over de nieuwe inkoop sociaal domein 2022. Bekijk de website van de regio Hart van Brabant >

Sinds 2015 hebben de gemeenten meer verantwoordelijkheden op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Inmiddels zijn we zes jaar verder. In die jaren hebben de gemeenten hun visie aangescherpt en belangrijke inzichten opgedaan.

We richten ons nog meer op de kracht van preventie en steun in het gewone dagelijks leven. Soms individueel en soms voor groepen inwoners. Inwoners die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning. De mogelijkheden vanuit de eigen omgeving en de sociale basis ondersteunen we hierbij zoveel mogelijk.

We zien een groot en complex veld met veel aanbieders, waarbij veel inwoners gebruik maken van meerdere voorzieningen in verschillende domeinen. Ook zien we de totale kosten oplopen, met name voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Dit leidt tot miljoenentekorten op de gemeentebegrotingen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet het anders.

We willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Inwoners die gebruik maken van meerdere voorzieningen moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Een andere manier van inkopen moet bijdragen aan een samenhangend en toegankelijk aanbod dat betaalbaar is.

Hoe we de inkoop van zorg precies vorm gaan geven is nog niet bepaald. Mede aan de hand van oplossingsgerichte gesprekken met aanbieders willen we tot uitwerking komen van uitgangspunten die door de gemeenten worden bepaald. Daartoe worden de zorgaanbieders van harte uitgenodigd om met ons mee te denken. Een aanzet tot de huidige denkrichting vind je op de website van de regio Hart van Brabant. Bezoek de website van de regio Hart van Brabant >

In diverse online ontmoetingen worden zorgaanbieders op de hoogte gebracht van waar we staan in het proces, wat we wel en niet weten op dit moment. Minstens zo belangrijk is dat we graag met aanbieders van het identificeren van problemen en uitdagingen ook daadwerkelijk komen tot het realiseren van oplossingen. De eerste ronde gesprekken heeft plaatsgevonden in maart/april 2021.

Bekijk presentaties en FAQ’s per segment op de website van de regio Hart van Brabant >  (onder kopje 9:  Relevante documenten)

Heb je na het bekijken van de website nog vragen? Wil je een uitnodiging ontvangen voor volgende gesprekken? Of een seintje krijgen als er nieuwe informatie op de site is geplaatst? Stuur dan een e-mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl of inkoopwmo@tilburg.nl

Inkoop Wmo Begeleiding | Openstelling aanmeldronde 3

Tot 30 september 2020 konden Wmo-aanbieders zich aanmelden voor het leveren van Wmo Begeleiding in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De oorspronkelijke aankondiging van het inkooptraject is in 2018 op TenderNed gepubliceerd.  Deze oorspronkelijke aankondiging is nu aangevuld met het document ‘Ronde 3’.  Hierin vindt u alle belangrijke informatie voor de inschrijving voor de derde ronde voor de  inkoop van Wmo Begeleiding.  Bekijk het document ‘Ronde 3’ op TenderNed >

Inkooptraject Beschermd Wonen 2020

De verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van Beschermd Wonen is in Nederland ondergebracht bij 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Tilburg  voor de regio Hart van Brabant. De regio Hart van Brabant beslaat 9 gemeenten: Dongen, Gilze-Rijen, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Waalwijk en Tilburg.

Voor het jaar 2020 heeft de gemeente Tilburg een nieuwe inkoopprocedure voor Beschermd Wonen gestart. Hiervoor is een Open House systematiek gebruikt met twee vaste toelatingsmogelijkheden per jaar. Alle aanbieders die voldeden aan de gestelde voorwaarden zijn in aanmerking gekomen voor een overeenkomst. U kunt zich niet meer inschrijven voor de levering van Beschermd Wonen. De inkoopdocumenten kunt u nog wel bekijken op TenderNed. Bekijk de inkoopdocumenten op TenderNed >

Heeft u vragen over de inkoopprocedure van Beschermd Wonen? Stuur een mail naar: inkoopwmo@tilburg.nl 

Aanbesteding Jeugdhulp 2018

Op 1 maart 2018 is de aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp in 2019 gestart. Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich niet meer inschrijven. De aanbestedingsdocumenten zijn nog wel te bekijken op TenderNed. Bekijk de aanbestedingsdocumenten Jeugdhulp 2019 >

De definitieve gunning heeft plaatsgevonden op 5 juni 2018. Bekijk de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019 op de Wegwijzer Jeugd >

De contracten zijn weer verlengd tot en met 31 december 2021.

Wil je meer weten over de achtergrond van resultaatgestuurde inkoop bij jeugdhulp? Lees het beleid >