Open House Wmo Begeleiding | Toetreding weer mogelijk op 1-1-2021

Voor de inkoop van Wmo Begeleiding hanteren wij een Open House systeem. Dit betekent dat u gedurende de hele looptijd van het systeem kan toetreden als gecontracteerde aanbieder Wmo Begeleiding. Het eerstvolgende toetredingsmoment is 1 januari 2021. In verband met COVID-19 is de periode van aanmelding hiervoor verschoven. In afwijking van wat er staat in het aanmeldingsdocument ‘Inkoop van Wmo diensten ten behoeve van de regionale Inkoop Wmo begeleiding van diverse gemeenten middels een open house constructie’ van 27 augustus 2018, kunt u zich aanmelden tussen 1 augustus en 1 september 2020.

Nadere informatie over de procedure volgt. Houdt deze website hiervoor goed in de gaten. Ondertussen vragen over de aanmeld-/ toetredingsprocedure? Stuur een mail naar aanbestedingen@tilburg.nl

Alle reeds gepubliceerde stukken vindt u op TenderNed. Bekijk de stukken op TenderNed >  of download de Infographic Wmo Begeleiding voor een handig overzicht.

Inkooptraject Beschermd Wonen 2020

De verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van Beschermd Wonen is in Nederland ondergebracht bij 43 centrumgemeenten, waaronder de gemeente Tilburg  voor de regio Hart van Brabant. De regio Hart van Brabant beslaat 9 gemeenten: Dongen, Gilze-Rijen, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Waalwijk en Tilburg.

Voor het jaar 2020 heeft de gemeente Tilburg een nieuwe inkoopprocedure voor Beschermd Wonen gestart. Hiervoor is een Open House systematiek gebruikt met twee vaste toelatingsmogelijkheden per jaar. Alle aanbieders die voldeden aan de gestelde voorwaarden zijn in aanmerking gekomen voor een overeenkomst. U kunt zich niet meer inschrijven voor de levering van Beschermd Wonen. De inkoopdocumenten kunt u nog wel bekijken op TenderNed. Bekijk de inkoopdocumenten op TenderNed >

Heeft u vragen over de inkoopprocedure van Beschermd Wonen? Stuur een mail naar: inkoopwmo@tilburg.nl 

Aanbesteding Jeugdhulp 2018

Op 1 maart 2018 is de aanbesteding voor de inkoop van specialistische jeugdhulp in 2019 gestart. Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich niet meer inschrijven. De aanbestedingsdocumenten zijn nog wel te bekijken op TenderNed. Bekijk de aanbestedingsdocumenten Jeugdhulp 2019 >

De definitieve gunning heeft plaatsgevonden op 5 juni 2018. Bekijk de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019 op de Wegwijzer Jeugd >

De contracten zijn weer verlengd tot en met 31 december 2020.

Wil je meer weten over de achtergrond van resultaatgestuurde inkoop bij jeugdhulp? Lees het beleid >