Een van de onderwerpen in de nieuwsbrief Wmo van juli 2020 is de afspraak rondom betalingen. De zorg door aanbieders wordt vanaf 1 augustus alleen betaald als de betrokken gemeente een startbericht  (iWmo305) heeft ontvangen. Het blijkt dat het indienen van start- en stopberichten niet altijd op de juiste manier gebeurt of niet worden verstuurd. Door het ontbreken van deze berichten is het moeilijk vast te stellen of de zorg daadwerkelijk is gestart. En dat betekent weer dat de gemeenten niet de gegevens aan het CAK kunnen leveren die nodig zijn voor het vaststellen van een eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen.

In de nieuwsbrief is ook aandacht voor de evaluatie van de Wmo inkoop en dagbesteding in tijden van corona.

Download Nieuwsbrief 7 (juli) | Wmo Regio Hart van Brabant