In Regio Hart van Brabant wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale inkoopstrategie voor het sociaal domein. Die inkoopstrategie is gericht op samenhang tussen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatie. We willen het aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Ook willen we de kosten beheersen en daarmee de enorme extra uitgaven voor zorg terugdringen. Dat doen we graag samen met onze zorgaanbieders. De verwachting is dat de inkoop start in juni 2021. Op de website van de regio Hart van Brabant lees je alles over de nieuwe inkoop sociaal domein 2022. Bekijk de website van de regio Hart van Brabant >

Sinds 2015 hebben de gemeenten meer verantwoordelijkheden op het vlak van maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Inmiddels zijn we zes jaar verder. In die jaren hebben de gemeenten hun visie aangescherpt en belangrijke inzichten opgedaan.

We richten ons nog meer op de kracht van preventie en steun in het gewone dagelijks leven. Soms individueel en soms voor groepen inwoners. Inwoners die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning. De mogelijkheden vanuit de eigen omgeving en de sociale basis ondersteunen we hierbij zoveel mogelijk.

We zien een groot en complex veld met veel aanbieders, waarbij veel inwoners gebruik maken van meerdere voorzieningen in verschillende domeinen. Ook zien we de totale kosten oplopen, met name voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Dit leidt tot miljoenentekorten op de gemeentebegrotingen. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet het anders.

We willen goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Inwoners die gebruik maken van meerdere voorzieningen moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Een andere manier van inkopen moet bijdragen aan een samenhangend en toegankelijk aanbod dat betaalbaar is.

Hoe we de inkoop van zorg precies vorm gaan geven is nog niet bepaald. Mede aan de hand van oplossingsgerichte gesprekken met aanbieders willen we tot uitwerking komen van uitgangspunten die door de gemeenten worden bepaald. Daartoe worden de zorgaanbieders van harte uitgenodigd om met ons mee te denken. Een aanzet tot de huidige denkrichting vind je op de website van de regio Hart van Brabant. Bezoek de website van de regio Hart van Brabant >

In diverse online ontmoetingen worden zorgaanbieders op de hoogte gebracht van waar we staan in het proces, wat we wel en niet weten op dit moment. Minstens zo belangrijk is dat we graag met aanbieders van het identificeren van problemen en uitdagingen ook daadwerkelijk komen tot het realiseren van oplossingen. De eerste ronde gesprekken heeft plaatsgevonden in maart/april 2021.

Heb je na het bekijken van de website nog vragen? Wil je een uitnodiging ontvangen voor volgende gesprekken? Of een seintje krijgen als er nieuwe informatie op de site is geplaatst? Stuur dan een e-mail naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl of inkoopwmo@tilburg.nl.