Wat is een safehouse?

Een safehouse is een veilige en gezonde, abstinente woonomgeving, waarin inwoners vaardigheden, die essentieel zijn voor blijvend herstel na een verslaving, worden aangeleerd en geoefend. Dit binnen een huiselijke omgeving met gelijkgestemden.

Hoe verloopt de aanmelding voor een safehouse?

De aanvraag wordt beoordeeld door het Regionaal Toegangsteam Beschermd Wonen regio Hart van Brabant. Inwoners van de gemeente Tilburg of voor inwoners van de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant kunnen zich aanmelden via Toegang Tilburg: 013-206 1640

Procedure en voorwaarden

 1. Bekostiging van verblijf in een safehouse kan worden aangevraagd voor inwoners van de regio Hart van Brabant die een klinische behandeling volgens de 12 stappen Minnesota methodiek hebben afgerond én waarbij de behandelaar aangeeft dat een tijdelijke plaatsing in een safehouse noodzakelijk is;
 2. De aanvraag wordt beoordeeld door het Regionaal Toegangsteam Beschermd Wonen regio Hart van Brabant. Inwoners van de gemeente Tilburg of voor inwoners van de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant kunnen zich aanmelden via Toegang Tilburg: 013-206 1640.
 3. Doe dit op tijd. De wettelijke onderzoekstermijn is 6 weken. Die is ook nodig;
 4. Onderbouw bij de aanvraag de noodzaak van plaatsing in een safehouse. Dit is een taak van degene die verwijst;
 5. Het toegangsteam beoordeelt of de inwoner een plaatsing in een safehouse krijgt. Dit gebeurt op basis van een gesprek met de inwoner zelf;
 6. Als dat zo is, verwijst het Toegangsteam de inwoner naar Siem;
 7. Siem beslist in welk safehouse de inwoner wordt geplaatst. Plaatsing in het safehouse RIBW Brabant is voorliggend;
 8. Dit safehouse moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als waaraan Siem moet voldoen;
 9. Er worden géén beschikkingen afgegeven met terugwerkende kracht. Plaatsingen zonder beschikking zijn voor rekening en risico van de verwijzer en/of safehouse aanbieder;
 10. Een beschikking voor een safehouse is altijd tijdelijk (maximaal 1 jaar);
 11. Een safehouse beschikking is géén beschikking voor een Beschermd Wonen plek. De beschikking vervalt zodra het safehouse traject eindigt. De beschikking kan ook voortijdig eindigen, bij terugval in gebruik of overtreden van de huisregels van het safehouse. Dit bepaalt het safehouse. Deze beslissing wordt door het safehouse gedeeld met Siem en het Toegangsteam. Zij volgen beide hierin de beslissing van het safehouse;
 12. onderdeel van de beschikking zijn afspraken over de uitstroom en waar die zal plaatsvinden, zodat tijdens de plaatsing al gewerkt kan worden aan een vervolgplek of -plan.