In de regio Hart van Brabant bouwen we aan een Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling. We zijn daarmee één van de drie proeftuinen van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ die de opdracht kreeg een Centrum te ontwikkelen. We zijn nu halverwege de pilotperiode van drie jaar. Tijd voor een tussenstand. Lees meer over de tussenstand in Bouwverslag Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling >

Aan het bouwen
Het Centrum is een pilot met een structureel doel: een verbeterde aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo’n ambitieus doel voor zo’n complex probleem bereik je niet alleen. Dat vraagt om krachtenbundeling en samenwerking van het hele netwerk. We zijn dan ook met veel partners samen aan het werk op het fundament dat er al lag. Verschillende organisaties in de regio hebben hun sporen verdiend als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een fundament waarop gebouwd kon worden. Hierop zijn we aan het ontwerpen, ontwikkelen en leren. We zijn dus, samen met het hele veld, aan het bouwen. Op het stevige fundament dat er al lag staat het Centrum nu in de steigers, de ruwbouw wordt de komende periode steeds meer zichtbaar.

Waarom bouwen we een Centrum?
Het stoppen van acuut en zwaar geweld met behulp van een adequate integrale aanpak, zodat geweld duurzaam stopt en daarmee herhaling wordt voorkomen. Dat is onze stip op de horizon. Daarom hebben we de opdracht gekregen een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling op te richten waarin alle kernpartners integraal samenwerken aan een adequate aanpak. We bundelen dus alle benodigde denk- en doekracht onder één dak, het Zorg- en Veiligheidshuis. Want ondanks alle energie en inzet, zijn er in Nederland nog altijd jaarlijks zo’n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met alle gevolgen van dien.

Het Centrum: waar bouwen we aan?
Het Centrum is een netwerksamenwerking dat bestaat uit drie onderdelen. Om te beginnen gaan we expertise, kennis, advies en scholing bundelen. We ontsluiten informatie en kennis, organiseren deskundigheidsbevordering, bewustwordingssessies en trainingen en zetten ervaringsdeskundigheid in. Ook geven we inwoners, professionals en vrijwilligers advies. Daarnaast werken we aan een multidisciplinaire aanpak voor structureel geweld . Hierbij werken veel partners integraal met elkaar samen. De aanpak en de impact ervan op de betrokkenen wordt gemonitord door het Verwey-Jonker Instituut. Deze functies komen samen in een echt centrum: denk-, doe en doorzettingskracht onder één dak: het Zorg en Veiligheidshuis. Tot slot werken we aan een Integraal Spoedplein in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, als satelliet van het centrum. Een plek waar hulp bij acuut geweld snel geregeld wordt, daar waar dat het hardst nodig is.

Meer informatie
Lees Bouwverslag Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling >
Lees meer over de aanpak op de website van de gemeenten van de regio Hart van Brabant >
Vragen? Neem contact op met Nera Jerkovic, programmamanager Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling: nera.jerkovic@tilburg.nl