Voorheen was het administratieve proces voor het aanvragen van meer, minder of andere zorg afhankelijk van de reden daarvoor: voortschrijdend inzicht of een nieuwe zorgvraag. Dat is per 1 augustus 2018 niet meer zo. Wanneer een bestaand arrangement wordt afgesloten en wordt gewijzigd in een nieuw arrangement geldt voortaan dezelfde werkwijze. Nieuw is dat de reeds gedeclareerde zorg altijd gecrediteerd wordt.

Wanneer is het mogelijk meer, minder of andere zorg aan te vragen?
 • Voortschrijdend inzicht: is de zorgvraag en de context nog hetzelfde? En kan de aanbieder verantwoorden waarom er meer, minder of andere zorg nodig is? Dan spreken we van ‘voortschrijdend inzicht’.
 • Er is een nieuwe zorgvraag: een verandering in de situatie van de jeugdige of het gezin leidt tot het oordeel dat andere zorg nodig is dan toegewezen?

Hoe kan de jeugdhulpaanbieder het arrangement wijzigen?

Het proces om het bestaande arrangement te beëindigen en een nieuw arrangement aan te vragen is als volgt:

 • Heeft de jeugdhulpaanbieder al zorg gedeclareerd (1 of 2 stuks van het arrangement)? Dan moet hij deze crediteren. Dit kan door een negatieve declaratie (iJW303) te verzenden.
 • Jeugdhulpaanbieders sturen via het Berichtenverkeer een Stop zorg bericht (iJW307) naar de gemeente van wie zij de Toewijzing ontvangen hebben. Daarin geven zij de reden aan van het voortijdig beëindigen van het traject:
  – Code 32 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt
  – Code 33 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door jeugdhulpaanbieder
  – Code 34 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming
  – Code 35 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden
 • Jeugdhulpaanbieders vragen het nieuwe arrangement aan. Bij een verwijzing via de Toegang neemt de aanbieder contact op met de Toegang voor een nieuwe Toewijzing. De Toegang dient de aanvraag voor het nieuwe arrangement in. Bij een verwijzing via het Medisch Domein dient de aanbieder zelf een nieuw Verzoek om Toewijzing (iJW315, VOT) in. Het oude beschikkingsnummer hoeft hierop niet meer vermeld te worden. De gemeente stuurt de jeugdhulpaanbieder een nieuwe Toewijzing met de juiste arrangementscode.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt een Start zorg bericht (iJW305) naar de gemeente die de Toewijzing verstuurd heeft.
 • De jeugdhulpaanbieder declareert het eerste stuk (de eerste 50%) van het arrangement met een Declaratiebericht (iJW303).
 • Wanneer het arrangement beëindigd is: de jeugdhulpaanbieder stuurt een Stop zorg bericht (iJW307). Gebruik een reguliere code voor de reden van beëindiging.
 • Declareert het tweede stuk (tweede 50%) van het arrangement met een declaratiebericht (iJW303).