Voor de inkoop van Wmo Begeleiding hanteren wij een Open House systeem. Dit betekent dat u gedurende de hele looptijd van het systeem kan toetreden als gecontracteerde aanbieder Wmo Begeleiding. Het eerstvolgende toetredingsmoment is 1 januari 2021. In verband met COVID-19 is de periode van aanmelding hiervoor verschoven. In afwijking van wat er staat in het aanmeldingsdocument ‘Inkoop van Wmo diensten ten behoeve van de regionale Inkoop Wmo begeleiding van diverse gemeenten middels een open house constructie’ van 27 augustus 2018, kunt u zich aanmelden tussen 1 augustus en 1 september 2020.

Nadere informatie over de procedure volgt. Houdt deze website hiervoor goed in de gaten. Ondertussen vragen over de aanmeld-/ toetredingsprocedure? Stuur een mail naar aanbestedingen@tilburg.nl

Alle reeds gepubliceerde stukken vindt u op TenderNed. Bekijk de stukken op TenderNed >  of download de Infographic Wmo Begeleiding voor een handig overzicht.