De contracten specialistische jeugdhulp zijn weer met één jaar verlengd. Op de afgesproken tarieven van 2019 is een indexatie toegepast van 3,23%. Bekijk de nieuwe Tarievenlijst Jeugdhulp 2021 >