Het RIVM heeft de richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, aangescherpt. In Brabant is een oproep gedaan om het aangaan van sociale contacten te matigen en voor zorgprofessionals is aanvullend advies gegeven via het RIVM.

Telefonisch contact met zorgaanbieders
De gemeenten van de regio Hart van Brabant hebben met een aantal zorgaanbieders contact gehad over hoe zij omgaan met de adviezen van het RIVM en wat de ervaringen tot nu toe zijn. Deze contactmomenten werden gewaardeerd en de situatie lijkt onder controle. Omdat wij (de gemeenten) niet alle aanbieders telefonisch kunnen benaderen, plaatsen wij dit bericht.

Problemen? Informeer ons!
Wij kunnen ons voorstellen, dat de aanwijzingen van het RIVM gevolgen kunnen hebben voor personeel en cliënten. Graag worden wij als gemeenten geïnformeerd als er een risico ontstaat in de continuïteit van zorg aan cliënten. Ook als er andere zaken spelen waar wij van op de hoogte moeten zijn, worden wij graag geïnformeerd.

Meer informatie
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo Begeleiding). Je kunt ook contact opnemen met je contractmanager bij de gemeente.

Algemene informatie
Voor algemene informatie over het virus verwijzen wij door naar het RIVM (0800-1351) en naar GGD Hart voor Brabant (088 368 6858). Veel vragen en antwoorden vindt u op de website van het RIVM

Uiteraard hopen wij dat deze maatregelen voldoende zijn. Wij waarderen dat alle aanbieders meewerken aan de verschillende maatregelen die door het RIVM zijn genomen. Wij zijn blij mee dat jullie er vol de schouders onder zetten. We houden je op de hoogte!