Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de zorgtaak). Het is de taak van de hoofdaannemer om dat te checken. De afspraken over de inhoud van de samenwerking leggen jullie samen schriftelijk vast, bijvoorbeeld via een hoofd- onderaannemersovereenkomst. Hiervoor kun je de nieuwe modelovereenkomst als basis gebruiken. De modelovereenkomst is opgesteld door een aantal jeugdhulpaanbieders. Het staat jeugdhulpaanbieders vrij om te bepalen of en in hoe verre zij van deze voorbeeldovereenkomst gebruikmaken. Aan deze overeenkomst kunnen daarom geen rechten worden ontleend richting de gemeenten van de regio Hart van Brabant. Download Modelovereenkomst Hoofd- en Onderaannemerschap Jeugdhulp regio Hart van Brabant >