Alle aanvragen voor jeugdhulp in segment 3 die starten in 2018 worden uiterlijk toegewezen tot en met 31 december 2019. Arrangementen (segment 2) en producten die in 2019 niet binnen een arrangement vallen kunnen zo nodig wel tot na 2019 worden toegewezen.

Per 1 januari 2019 wordt alle jeugdhulp – met uitzondering van acht producten – ingekocht in arrangementen. De regio Hart van Brabant wil een zo kort mogelijke overgangsperiode waarin nog producten gebruikt en gedeclareerd worden die in 2018 vallen onder segment 3. Ze wil zo snel mogelijk toe naar de eenduidige werkwijze voor het aanvragen en declareren van jeugdhulp binnen arrangementen. Bovendien wil ze dat alle jeugdhulp in 2020 toegewezen kan worden volgens een gewijzigde toepassing van het woonplaatsbeginsel.

Wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2020 wordt de gemeente waar een kind woont financieel verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Nu is dat de gemeente waar de ouder met gezag woont. De verantwoordelijkheid voor jeugdhulp zonder verblijf ligt bij de gemeente waar het kind zelf woont. Gaat het om jeugdhulp met verblijf, dan komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de gemeente waar het kind woonde voordat sprake was van verblijf.

Uitzonderingen

Een aantal producten blijft in 2019 bestaan naast de arrangementen. Deze producten kunnen naast een arrangement ingezet worden en worden gedeclareerd op basis van aantal uren of dagen * tarief (p*q). Wanneer ze starten in 2018, kunnen ze tot na 31 december 2019 worden toegewezen, als daar aanleiding toe is. Het gaat om:

  • Intramurale jeugdhulp (Verblijf);
  • Kortdurend verblijf (Logeeropvang)
  • Beschermd wonen
  • Pleegzorg;
  • Dagcentrum Vroegtijdige Interventie;
  • Vervoer;
  • ADHD+;
  • Dyslexie;

En Crisiszorg.

Hebt u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met inkoopjeugdhvb@tilburg.nl.