De gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben de taak de inkoop jeugdhulp goed te organiseren. Iedere jeugdige die hulp nodig heeft, moet hierin kunnen worden voorzien.

Een belangrijke ondersteuning hierin is een goede administratie. Vragen over de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de ingekochte en geleverde zorg moeten goed beantwoord kunnen worden.

De gemeenten controleren aanbieders en de zorg die zij leveren. Hiervoor is een controleplan opgesteld.  Bekijk Controleplan 2020 e.v. > of Bijlage 1 Controleplan | Risico's en maatregelen stap voor stap >