Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de specialistische jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Er zijn in totaal 130 aanbieders gecontracteerd voor de levering van specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2019.

De contracten gaan in per 1 januari 2019. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen laag specialistische (segment 2) en hoog specialistische (segment 3) jeugdhulp. In het bijgevoegde document vindt u een overzicht van de jeugdhulpaanbieders die gecontracteerd zijn voor de levering van jeugdhulp in 2019.

Bekijk hier het  Overzicht gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 2019