In 2018 is het schakelteam Jeugd als regionale pilot Hart van Brabant geïntroduceerd. Het advies van het schakelteam was een vast onderdeel in het organiseren van specialistische hulp voor de jeugdige uit de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Het schakelteam Jeugd is gestopt per 1 juli 2020. De ervaringen die opgedaan in de pilot worden door de gemeenten meegenomen en krijgen een plek in de lokale toegangsteams.

Wel blijft de regionale samenwerking bestaan voor wat betreft ondersteuning aan de gecertificeerde instellingen. Dit zijn Jeugdbescherming Brabant en de William Schrikker Groep.