Coronavirus | Alle belangrijke informatie voor zorgaanbieders op één pagina

Sinds de aanscherping van de richtlijnen van het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, wordt er veel gesproken over de continuering van de jeugdhulpverlening en ondersteuning (Wmo begeleiding en beschermd wonen). Wij begrijpen dat je als aanbieder vragen hebt voor de gemeenten in de  regio Hart van Brabant. Daarom hebben wij op … Vervolgd

Coronavirus | Bericht voor zorgaanbieders regio Hart van Brabant

Het RIVM heeft de richtlijnen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, aangescherpt. In Brabant is een oproep gedaan om het aangaan van sociale contacten te matigen en voor zorgprofessionals is aanvullend advies gegeven via het RIVM. Telefonisch contact met zorgaanbieders De gemeenten van de regio Hart van Brabant hebben met een aantal zorgaanbieders … Vervolgd

Melding van calamiteiten en geweld Wmo door zorgaanbieders

Heb je als zorgaanbieder te maken met een calamiteit of een geweldsincident? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden bij het meldpunt van de GGD: 088 – 36 86 888 of mail naar toezichtwmo@ggdhvb.nl. Lees alles over het doen van een melding in de factsheet. Download >

Extra codes voortijdige arrangementbeëindiging

Vanaf 01-01-2020 zijn er twee extra codes voor een voortijdige arrangementbeëindiging naast de twee codes die al bestaan: De (bestaande) codes 50VB1 en 50VB2 gebruik je voor het afschalen van de arrangementen A, B, C, H en I (oude segment 2). Afhankelijk van het aantal sessies kies je voor 50VB1 (1 à 2 sessies) of … Vervolgd

Hoofd- en onderaannemerschap? Maak gebruik van de modelovereenkomst!

Beschik je als jeugdhulpaanbieder niet over álle expertise om het resultaat te behalen? Dan kun je hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder inschakelen. Jij bent dan de hoofdaannemer van de opdracht om het resultaat te bereiken. De onderaannemer werkt aan dezelfde opdracht. Onderaannemers dienen aan de bepaalde geschiktheids- en kwaliteitseisen te voldoen (die nodig zijn voor de … Vervolgd

Bijeenkomst Wmo Begeleiding 17 december gaat niet door!

In verband met onvoldoende aanmeldingen is besloten om de bijeenkomst Wmo Begeleiding van 17 december te annuleren. De bijeenkomst is verplaatst naar dinsdagmiddag 4 februari 2020. Voor veel professionals is de decemberperiode zo druk dat er geen tijd is om deel te nemen aan bijeenkomsten. Omdat we het belangrijk vinden dat zowel aanbieders als gemeenten … Vervolgd

Meld u nu aan voor de bijeenkomst Wmo Begeleiding!

Op 1 april 2019 startte de uitvoering van de resultaatgerichte inkoop van Wmo begeleiding in de regio Hart van Brabant. Maar liefst 92 aanbieders kregen daarvoor een contract. Inmiddels zijn we acht maanden verder en is het een mooi moment om met elkaar te bespreken hoe de samenwerking tot nu toe verloopt. Meer over de … Vervolgd

Meld je aan voor de Summerschool in Utrecht!

De VNG organiseert in juli en augustus weer een aantal inspirerende sessies over de jeugdhulp. Alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector zijn welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. Meld je snel aan! Aanmelden > Tijdens de themasessies worden landelijke kennis, ervaringsverhalen en regionale voorbeelden gebruikt om de middagen inhoud te geven. Dit … Vervolgd

Start Open House Wmo Begeleiding | Meld u nu aan!

Zorgaanbieders kunnen zich weer aanmelden voor het leveren van Wmo Begeleiding vanaf 2020. U kunt zich aanmelden als u nog nergens voor gecontracteerd bent, maar ook als u al gecontracteerd bent, maar meer resultaatgebieden wilt gaan leveren. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier op te vragen via het e-mail adres aanbestedingen@tilburg.nl. Zorg ervoor dat … Vervolgd

Vacatures regio Hart van Brabant

De regio Hart van Brabant is op zoek naar een Senior Contractmanager Wmo Begeleiding (regionale samenwerking) en een Contractmanager WMO Begeleiding (regionale samenwerking). Reageer vóór 10 juni 2019. Meer info? Bekijk de vacaturetekst op www.tilburg.nl  

Nieuw infoblad: Pleegzorg aanvragen

Er is een nieuw infoblad verschenen: Pleegzorg aanvragen. Voor het aanvragen van pleegzorg (een vorm van jeugdhulp die valt onder het product Verblijf J&O) volg je in principe hetzelfde 12-Stappenplan als voor het aanvragen van ieder ander product of arrangement. Bij een aantal stappen gelden echter bijzonderheden. In het infoblad vind je ook de contactgegevens … Vervolgd

Aanlevering CAK voor Wmo Begeleiding

Voor de nieuw ingekochte Wmo begeleiding die vanaf 1 april 2019 ingaat, leveren de regiogemeenten de zorgverbruik gegevens aan bij het CAK. Als zorgaanbieder hoeft u dat dus niet meer te doen. De meeste gemeenten gaan dit ook voor u doen vanaf 25 maart 2019 (periode 4 CAK) voor de ‘oude’ producten Wmo Begeleiding. Uitzondering is de gemeente Heusden. Wie levert … Vervolgd

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari 2019

Op 5 juni 2018 heeft de definitieve gunning plaats gevonden van de specialistische jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Er zijn in totaal 130 aanbieders gecontracteerd voor de levering van specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2019.

Gedeclareerde zorg voortaan altijd crediteren

Voorheen was het administratieve proces voor het aanvragen van meer, minder of andere zorg afhankelijk van de reden daarvoor: voortschrijdend inzicht of een nieuwe zorgvraag. Dat is per 1 augustus 2018 niet meer zo.