JIM: hét alternatief voor uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met een jongere. Maar een kind uit zijn vertrouwde omgeving halen, doet vaak meer kwaad dan goed. Gelukkig is er een alternatief. Maak gebruik van een JIM.

Voor wie is JIM?

JIM is voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar waarbij het niet goed gaat thuis.

Wat is JIM?

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en professionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt.

Een JIM kan een vriend, tante of buurman zijn, of een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd. Het is de persoon die al in het natuurlijke netwerk van het gezin aanwezig is, die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De JIM krijgt de soms moeilijke, maar ook eervolle taak om de jongere te helpen. Met school, werk of de situatie thuis.

Wat doet een JIM?

Een JIM is iemand die goed kan meedenken over wat er aan de speelt in een gezin en hoe bijvoorbeeld school of hulpverleners het gezin kunnen ondersteunen. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en de professionals adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. Professionals wisselen, maar de JIM blijft!

Het inVerbindingsteam van JIM bestaat uit vier organisaties: Novadic Kentron, Amarant, GGz Breburg en Sterk Huis. Het team bestaat uit acht professionals uit de jeugdzorg, psychiatrie en de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De samenwerking tussen de verschillende disciplines zorgt voor tijdswinst, kennisdeling én gedeelde verantwoordelijkheid. Door met het netwerk en de verwijzers systemisch te werken, wordt er gebouwd aan een duurzame oplossing. Er wordt gewerkt aan het verstevigen van bestaande relaties.

JIM voor professionals

De JIM en professional werken binnen de hulpverlening nauw samen. Zij hebben elk een eigen belangrijke rol: de JIM heeft kennis van de (gehele gezins)situatie en de professional heeft kennis van bepaalde problematiek. Beiden zijn waardevol en soms ook even hard nodig. Wanneer een situatie is verbeterd of stabiel is, neemt een hulpverlener weer afscheid. Een JIM blijft.

Voor een professional betekent de JIM echter nog wat meer. Werken met JIM impliceert namelijk ook een andere manier van denken en doen. Het vraagt om een andere mindset.

Meer weten over hoe het beschikken van JIM in elkaar steekt? Download Cliëntproces JIM >

Contact

Wil je meer informatie over JIM? Neem dan contact op met de projectleider Ank Koershuis via jimhartvanbrabant@sterkhuis.nl. Wil je JIM inzetten? Neem dan contact op met Remy Meesters via:  06-42736198