• header-jeugdhulp-01.jpg
  • header-jeugdhulp-02.jpg

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Je belt 112 bij acute bedreiging of gevaar, geweld of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Voor alle andere gevallen bel je het Crisisinterventieteam (CIT): 0800-8013. Het CIT is 24 uur per dag bereikbaar. Het meldpunt voor personen met verward gedrag is ondergebracht bij het CIT.

Wat is het Crisisinterventieteam?

Het team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Kompaan en De Bocht. Het telefoonnummer 0800-8013 is bedoeld voor professionals en medewerkers van de meldkamer die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers, politieagenten, medewerkers van de toegang en andere hulpverleners. Het Crisisinterventieteam (CIT) bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisis nodig zijn, er is expertise over onderwerpen als huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Wat is een 'crisis'?

Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis kan het gaan om problemen tussen ouders en kinderen, zoals mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het kan ook gaan om problemen rondom echtscheidingen, psychiatrische problematiek, dementie of een poging tot zelfdoding.

Raapleeg de Q&A over Crisishulpdiensten voor een handige beslisboom >

Hoe werkt het Crisisinterventieteam?

Als een professional belt met het Crisisinterventieteam vraagt de medewerker van het Crisisinterventieteam (CIT) eerst naar uitleg over de situatie. Vervolgens bepalen medewerker en professional of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dat niet het geval is, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie. Mocht directe actie wél nodig zijn, dan gaat de medewerker van het Crisisinterventieteam (CIT) binnen twee uur naar het adres van de betrokkenen of naar de plek waar de betrokkene verblijft.

Het Crisisinterventieteam (CIT) bekijkt dan eerst of de crisis kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, krijgen betrokkenen hulp bij een (jeugd)zorgorganisatie. Het Crisisinterventieteam (CIT) zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulpverlening.

Mocht overdracht de eerstvolgende werkdag niet mogelijk zijn, dan is het Crisisinterventieteam (CIT) betrokken tot overdracht wel mogelijk is (maximaal 10 werkdagen). Het Crisisinterventieteam (CIT) kan de crisisdienst van de GGZ inschakelen bij spoedeisende psychiatrische hulpverlening.

Crisisdienst van GGz

Het CIT werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg. De crisisdienst van GGz Breburg borgt binnen 24 uur samen met de verwijzers in de regio de spoedeisende psychiatrische hulpverlening. Verwijzers hebben hierbij de functie van poortwachter: zij bepalen na een face to face-screening of GGz-problematiek deel uitmaakt van de crisissituatie.
De kerntaak van de crisisdienst is crisisinterventie. Crisisinterventie omvat alle acties die erop gericht zijn een cliënt(systeem) zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat reguliere behandeling mogelijk wordt. Daarnaast is de crisisdienst beschikbaar voor consultatief overleg met verwijzers en andere samenwerkingspartners.

De crisisdienst is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers en werkt vanuit twee locaties: Breda en Tilburg. Door intensief overleg met samenwerkingspartners in de regio, zoals het Crisisinterventieteam, de centrale huisartsenpost, politie, PAAZ-afdelingen en Novadic Kentron, wordt afstemming en samenwerking tussen de diverse
partijen geborgd. De crisisdienst is bereikbaar via het CIT.

Alle belangrijke informatie over crisishulp samengevat in een handige folder >

 

Laatst aangepast: woensdag, 03 oktober 2018 10:47

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media