Beschrijving | Einde zorg en vervolg

Gedurende een hoog specialistisch jeugdhulptraject kan een moment komen dat er geen hoog specialistische Jeugdhulp meer nodig is, maar dat in het belang van de jeugdige de totale jeugdhulp nog niet kan worden beëindigd. Op dat moment schaalt Crossroads de casus af naar lichtere/goedkopere vormen van jeugdhulp. De komende implementatie- en contractperiode bekijken de betrokken organisaties wat de juiste overdrachtsmomenten zijn, hoe we deze inregelen en wat dit betekent voor het taakgerichte budget van Segment 1. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de uitgangspunten 1G, 1P, 1C en het creëren van een prettige overdracht voor de jeugdige.

Wil je meer weten over het afschalen van zorg in Segment 1? Download Notitie afschalen hoog specialistische jeugdhulp (Segment 1) >