Beschrijving Start zorg

  • Zodra Crossroads start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
  • De backoffice van de betreffende gemeente verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Waarom een Start-zorg-bericht?

De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft gestuurd wil graag weten dat de zorg daadwerkelijk is gestart. Zo kan ze monitoren of het startmoment afwijkt van de startdatum op de Toewijzing jeugdhulp. Dit geef je als jeugdhulpaanbieder aan door een Start-zorg-bericht te sturen. Daarnaast is een Start-zorg-bericht een vereiste om je eerste declaratie te kunnen indienen.

Je stuurt het Start-zorg-bericht  binnen 5 werkdagen nadat de jeugdhulp daadwerkelijk is gestart. Dit doe je naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en waarvan je de Toewijzing jeugdhulp hebt ontvangen. Zoek hier de gemeentecode op >

Communicatie via Berichtenverkeer

Alle regiogemeenten gebruiken het landelijk Berichtenverkeer iJW voor het veilig uitwisselen van berichten met zorgaanbieders. Lees meer over communicatie via het landelijk Berichtenverkeer >

Wanneer moet de zorg starten?

Er gelden geen normtijden. De zorg moet direct starten zodra de Toewijzing jeugdhulp binnen is. In de praktijk is het niet altijd mogelijk meteen te beginnen met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Dan is het zaak te starten met alternatieve hulp die de jeugdige of het gezin alvast een stapje verder helpt en die in ieder geval voorkomt dat de situatie erger wordt. Dit wordt overbruggingszorg genoemd.

Lees meer over overbruggingszorg >

Geen zorg starten vóór toewijzing jeugdhulp

Het is niet de bedoeling om al met de zorg te starten als de Toewijzing jeugdhulp nog niet binnen is. Crossroads dient met aanbieders die al jeugdhulp bieden vanuit een ander segment af te stemmen of en hoe de zorg wordt overgenomen door hen. Vervolgens moeten deze aanbieders een Stop-bericht sturen. Op dat moment kan Crossroads een VOT indienen voor zorg uit Segment 1.

Stopberichten kunnen niet in de toekomst liggen. Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders vijf werkdagen de tijd hebben om een Stop-bericht in te dienen. We kunnen daarmee niet voorkomen dat een aanvraag van Crossroads met terugwerkende kracht ingediend mag worden. De regio Hart van Brabant heeft om die reden de afspraak gemaakt met Crossroads, dat zij aanvragen voor Segment 1 tót 15 dagen met terugwerkende kracht mogen insturen. Dit geeft de jeugdhulpaanbieder uit een ander segment voldoende de tijd om een Stop-bericht in te dienen. Ook voor overgangscliënten van Crossroads geldt, dat Crossroads deze met terugwerkende kracht mag indienen.  Overgangscliënten zijn jeugdigen die vóór 2023 hoog specialistische jeugdhulp ontvingen door een van de partners van Crossroads en waarvan is vastgesteld, dat deze jeugdhulp gecontinueerd moet worden. 

Administratie en declaratieprotocol

Meer weten over de administratie en declaratieregels in de regio Hart van Brabant?

Help Berichtenverkeer

Vragen over het berichtenverkeer betreffende berichten JW301 (Toewijzingsbericht), JW307 (Stopzorg bericht), JW315 (Verzoek om Toewijzing) en JW319 (retourbericht op JW315) in de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar jeugdhulp@tilburg.nl

Vragen over het berichtenverkeer betreffende berichten JW305 (startzorg bericht), JW303 (declaratiebericht), JW323 (declaratiebericht) in de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar berichtenverkeer@tilburg.nl