BESCHRIJVING STAP 8 START ZORG

  • Zodra de jeugdhulpaanbieder start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
  • De backoffice van de betreffende gemeente verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Waarom een Start-zorg-bericht?

De gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft gestuurd wil graag weten dat de zorg daadwerkelijk is gestart. Zo kan ze monitoren of het startmoment afwijkt van de startdatum op de Toewijzing jeugdhulp. Dit geef je als jeugdhulpaanbieder aan door een Start-zorg-bericht te sturen. Daarnaast is een Start-zorg-bericht een vereiste om je eerste declaratie te kunnen indienen.

Je stuurt het Start-zorg-bericht  binnen 5 werkdagen nadat de jeugdhulp daadwerkelijk is gestart. Dit doe je naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en waarvan je de Toewijzing jeugdhulp hebt ontvangen. Zoek hier de gemeentecode op >

Wanneer moet de zorg starten?

Er gelden geen normtijden. De zorg moet direct starten zodra de Toewijzing jeugdhulp binnen is. In de praktijk is het niet altijd mogelijk meteen te beginnen met de meest effectieve hulp om het resultaat te bereiken. Dan is het zaak te starten met alternatieve hulp die de jeugdige of het gezin alvast een stapje verder helpt en die in ieder geval voorkomt dat de situatie erger wordt.

Lees meer over overbruggingszorg >

Geen zorg starten vóór toewijzing hulp

Het is niet de bedoeling om al met de zorg te starten als de Toewijzing jeugdhulp nog niet binnen is. Jeugdhulpaanbieders kunnen in uitzonderlijke gevallen besluiten hierop een uitzondering te maken als de situatie van een jeugdige of gezin daar dringend om vraagt. Die keuze moet je kunnen verantwoorden. Het Verzoek om Toewijzing (JW315) moet alsnog zo snel mogelijk worden ingediend.

Dus start de zorg  voor de jeugdige ná ontvangst van de Toewijzing jeugdhulp. Verstuur daarna meteen een Start-zorg-bericht.

Administratie en declaratieprotocol

Meer weten over de administratie en declaratieregels in de regio Hart van Brabant?

Help- Berichtenverkeer

Vragen over het berichtenverkeer betreffende berichten JW301 (Toewijzingsbericht), JW307 (Stopzorg bericht), JW315 (Verzoek om Toewijzing) en JW319 (retourbericht op JW315) in de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar jeugdhulp@tilburg.nl

Vragen over het berichtenverkeer betreffende berichten JW305 (startzorg bericht), JW303 (declaratiebericht), JW323 (declaratiebericht) in de regio Hart van Brabant? Stuur een email naar berichtenverkeer@tilburg.nl