Wil je een signaal doorgeven over een Jeugdhulp, Wmo of OAD aanbieder? Gebruik hiervoor dan het nieuwe meldingsformulier. Open het meldingsformulier >.
OAD staat voor Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding. Bezoek pagina over OAD >

Waarom?

De gemeenten in de regio Hart van Brabant vinden het belangrijk om meer inzicht en overzicht te krijgen in signalen over de kwaliteit van de ondersteuning bij de aanbieders in de regio. Daarom is het belangrijk dat je signalen of zorgen deelt die je zelf hebt of hoort van een cliënt, ouder of andere betrokkene. Let op: als je een melding doet namens iemand anders dan mag je zijn/haar contactgegevens alleen delen als je daar expliciet toestemming voor hebt gevraagd.

Het meldingsformulier is een kort formulier waarin je de belangrijkste informatie over je signaal op gestructureerde wijze kunt achterlaten. Open het meldingsformulier >. Alvast bedankt voor het delen van je signaal.

Opslaan

Het opslaan van je antwoorden (na verzending) is alleen mogelijk als je autorisatie hebt voor Microsoft Forms. Heb je dit niet en wil je toch je antwoorden opslaan? Dan kun je ze kopiëren en plakken in een document of een printscreen maken.

Wat is een signaal?

Een signaal kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een algemeen onderbuikgevoel, een zorg of een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat een aanbieder zich niet aan de contractafspraken of afspraken met de cliënt houdt. Een signaal kan gaan over Jeugdwet of Wmo en over zowel zorg in natura als pgb.

Als jouw signaal een calamiteit betreft waar direct actie op moet worden ondernomen, neem dan contact op met de GGD. Zij moeten (eventueel) direct actie ondernemen. De GGD overlegt daarna met toezicht.

Wat gebeurt er met mijn signaal?

Het is op de eerste plaats de bedoeling dat je zelf een signaal op casusniveau oppakt. Dat houdt in dat je zelf in gesprek gaat met de betrokken partijen. Meld het signaal wel op casusniveau via het formulier. De contractmanagers en toezichthouders brengen de patronen in beeld en ondernemen waar nodig actie.