06
juni
Datum: 06-06-2019
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Van Spaendonck Ondernemingshuis, Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg
Opmerkingen: Bijscholing speciaal voor medewerkers van jeugdhulpaanbieders.

Zoals bekend zijn er bij de gemeentelijke toegangen, de helpdesk en bij contractmanagement signalen binnengekomen dat veel medewerkers van aanbieders nog over onvoldoende informatie beschikken om effectief te werken met de systematiek van resultaatgestuurd werken. Misschien ook niet vreemd, omdat de invoering voor de zwaardere jeugdhulp pas onlangs is gerealiseerd. Veel aanbieders worden daardoor nu pas écht geconfronteerd met de nieuwe werkwijze. Daarnaast is ook een aantal aanbieders dit jaar pas voor het eerst gecontracteerd.

Het werkt sterk tijd- én ergernisbesparend als uitvoerend medewerkers van zowel toegang als aanbieder beschikken over de juiste uitvoeringsinformatie die nodig is voor een concrete casus. Daarom organiseert de regio Hart van Brabant een aantal infosessies voor aanbieders waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij deze uitvoeringsinformatie en waarin aandacht zal worden besteed aan casuistiek van de deelnemers. We zullen niet uitgebreid ingaan op het administratie- en declaratieprotocol.

Wij bevelen deze bijeenkomsten van harte aan bij uw medewerkers. Bij aanmelding kunnen tevens eventuele vragen al van te voren worden ingediend.

Vragen? Mail naar hvb@tilburg.nl

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden.