Hoe werkt het als de ondersteuning eerder stopt?

Als de ondersteuning eerder stopt dan op de afgesproken datum, dan stuurt de aanbieder een stopbericht (307) aan de gemeente. De aanbieder geeft daarbij duidelijk aan wat de reden van beëindiging is. De gemeente verwerkt het 307-bericht en stuurt zo nodig een aangepaste toewijzing (301) met verkorte beschikking. Zie ook bij stap 8 de verschillende soorten mutaties.

Stopbericht per resultaatgebied

Als een cliënt meerdere soorten ondersteuning ontvangt, dan stuurt de aanbieder voor ieder product waarvan de ondersteuning eindigt, een stopbericht. Het kan dus zijn dat een product is gestopt terwijl een ander product nog doorloopt.

De aanbieder moet altijd een stop-zorgbericht (WMO307) sturen, ook als de ondersteuning op de geplande datum eindigt.

Termijn ook in relatie met 4 wekelijks tarief

De aanbieder moet het stop-zorgbericht binnen 5 werkdagen nadat de ondersteuning is gestopt aan de gemeente sturen. De aanbieder kan outputgerichte eenheden (1 stuk per 4 weken) declareren tot aan de einddatum van de ondersteuning.