Declaratie bij geen volledige 4 weken ondersteuning

Bij het werken met een vaste prijs per 4 weken hoort een beslisregel om te bepalen wanneer de betaling van een traject start en eindigt. In de praktijk kan het namelijk voorkomen dat de start- of einddatum van de ondersteuning niet gelijk is aan de begin- of einddatum van een periode. Een inwoner kan namelijk lopende een 4-wekelijkse periode al ondersteuning nodig hebben.

Voor de eerste en de laatste 4-weekse periode van zorgverlening zijn de volgende regels afgesproken:

 • Een 4-wekelijks tarief kan gedeclareerd worden als de zorglevering gestart is op of vóór de laatste dag van een CAK-periode.
 • Een 4-wekelijks tarief kan gedeclareerd worden als de zorgverlening gestopt is op of na de eerste dag van een CAK-periode.

De aanbieder mag dus een volledig 4-wekelijks tarief declareren, ook als de aanbieder binnen een 4-wekelijkse periode slechts een deel ondersteuning heeft geleverd.

Meerdere resultaatgebieden en factureren/declareren

Als er meerder resultaatgebieden/producten voor een inwoner zijn toekend dan kunnen die gelijktijdig in een declaratie worden verstuurd. De voorkeur wordt sowieso gegeven aan het declareren in bulk, dus meerdere regels van meerdere cliënten in een declaratiebericht.

Wijziging van ondersteuningsbehoefte

 1. Wijziging van resultaatgebieden of intensiteit
  • Dit kan alleen via de Toegang. Neem contact op met de Toegang van de gemeente. Na akkoord wordt de oude beschikking/toewijzing afgesloten en een nieuwe beschikking/toewijzing afgegeven (301 berichten).
 2. Toevoegen of wijzigen van producten
  • Dit kan alleen via de Toegang. Neem contact op met de Toegang van de gemeente. Na akkoord wordt de oude beschikking/toewijzing afgesloten en een nieuwe beschikking/toewijzing afgegeven (301 berichten)
 3. Ondersteuning stopt eerder dan verwacht
  • In dit geval stuurt u een stopbericht (WMO307) aan de gemeente. U geeft daarbij duidelijk aan wat de reden van beëindiging is. De gemeente verwerkt het WMO307-bericht en stuurt zo nodig een aangepaste toewijzing (WMO301) met verkorte beschikking.
 4. Cliënt wil andere aanbieder
  • Dit kan alleen via de Toegang. Neem contact op met de Toegang van de gemeente. Na akkoord wordt de oude beschikking/toewijzing afgesloten via een 301 bericht.

VNG/Zilliz berichten app

Kijk voor meer uitleg op de website van Landmerc. Bezoek de website van Landmerc >

Declareren terugwerkende kracht

Wij verwachten dat de declaratie uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van een declarabele periode door de aanbieder is ingediend.

Declareren /factureren

Het facturatiebericht (303F) wordt in de toekomst niet meer ondersteund. Wij adviseren aanbieders daarom nu al om gebruik te maken van het declaratiebericht 303D zolang dit niet tot problemen in hun administratie leidt. We spreken daarom vanaf nu steeds over declareren.

Declaratie gebeurt per 4 weken, conform de periodes van het CAK. Na afloop van een periode kan de aanbieder een declaratiebericht (WMO 303) indienen. De gemeenten hechten eraan dat dit uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de periode gebeurt.

Als de aanbieder gebruik maakt van declaratieberichten, dan moet de aanbieder aan het einde van de het jaar nog een verzamelfactuur sturen om daarmee het jaar correct af te sluiten.

Na ontvangst van het 303-bericht, verstuurt de gemeente uiterlijk binnen 20 dagen het retourbericht (WMO304). Het 304-bericht bevat informatie over goedgekeurde en afgekeurde regels en de eventuele reden van afkeur. Goedgekeurde regels worden binnen 30 dagen betaald.

Werkt de aanbieder met een 303F-bericht dan moet hij afgekeurde regels eerst crediteren voordat hij een nieuwe debet regel kan indienen.

Zie voor meer informatie het bedrijfsvoeringprotocol. Download   Bedrijfsvoeringprotocol Wmo Begeleiding 2021 >