Inhoud van deze Pagina

CAK

Datum start bericht

De startdatum in het startzorg-bericht (WMO305) is de datum waarop de eerste declarabele ondersteuning aan de inwoner is geleverd. Het opstellen van een ondersteuningsplan is geen declarabele ondersteuning.

Berichtenverkeer

Het landelijke berichtenverkeer is een verzamelnaam voor de berichtstandaarden iWmo/iJw/iWlz/iPGB en iCAK. Het is een standaard uitwisselingsformat voor data. Als we het binnen deze samenwerking over berichtenverkeer hebben, bedoelen we de iWmo standaard.

De uitwisseling van een bericht gaat via de infrastructuur sociaal domein. Deze wordt aan de kant van de aanbieders geregeld door VECOZO en aan de kant van de gemeenten door het GGK (inlichtingenbureau).

De landelijke standaard iWmo wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Jaarlijks vinden aanpassingen aan de standaard plaats via releases. Aanbieders en gemeenten kunnen input leveren op deze aanpassingen.

Meer inhoudelijke informatie, bijvoorbeeld welke velden gevuld moeten worden in een bericht of welke bedrijfsregels er gelden, vind je op https://informatiemodel.istandaarden.nl

CAK

Vanwege wijzigingen in de eigen bijdragesystematiek na de invoering van het abonnementstarief, hebben de 7 samenwerkende gemeenten besloten dat zij de aanlevering aan het CAK verzorgen.

Er zijn geen gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanlevering van zorgverbruik informatie bij beschikkingen die zijn afgegeven vóór 1 april 2019 en die nog doorlopen. Raadpleeg daarvoor altijd de lokale gemeente.