Heusden werkt beschikkingsarm

Beschikkingsarm betekent dat de cliënt in principe geen beschikking ontvangt. De afspraken met de inwoner worden opgenomen in het (getekende) plan van aanpak van de toegang. Als de inwoner niet akkoord is, ontvangt de cliënt alsnog een beschikking, zodat hij bezwaar kan maken. De zorgaanbieder ontvangt wel gewoon een zorgtoewijzing.

Leveringsplicht

De aanbieder is verplicht de ondersteuning te leveren op de resultaatgebieden waarvoor hij de 7 samenwerkende gemeenten hem hebben gecontracteerd. Een ongunstige geografische ligging ten opzichte van de woonplaats van een cliënt is geen geldige reden om de ondersteuning niet te leveren. Als de aanbieder zichzelf niet of verminderd in staat acht om de ondersteuning te leveren – bijvoorbeeld door het ontbreken van capaciteit of specifieke expertise of vanwege een wachtlijst – gaat hij in overleg met de lokale toegang.

Wachtlijst

Als er sprake is van een wachtlijst of lange wachttijden, dan geeft de aanbieder dit meteen aan bij het eerste contact met de Toegang.