Toegang en aanbieder zijn het niet eens

Wanneer de toegangsprofessional en aanbieder het niet eens worden dan moeten ze dit opschalen. Op dit moment is de lokale projectleider/contactpersoon van de betreffende gemeente het eerste aanspreekpunt.

Beschikkingstermijn

Omdat de aard en omvang van de benodigde ondersteuning per persoon verschilt, is de duur van de beschikking ook per persoon verschillend. Op de beschikking zelf staat vermeld op welke datum deze afloopt. De beschikking wordt verleend binnen 8 weken na de aanmelddatum.