Inhoud van deze Pagina

CAK

CAK

Als een inwoner ondersteuning of voorzieningen vanuit de Wmo ontvangt, dan moet hij of zij een eigen bijdrage aan het CAK betalen. Dit is vanaf 2020 maximaal € 19,00 per maand.  Lees hierover meer op de site van het CAK: https://www.hetcak.nl/klantsituaties/zorg-thuis.

Het CAK heeft in 2020 nog geen facturen naar cliënten gestuurd en kan niet zeggen wanneer ze dit gaan doen. De cliënt krijgt straks een factuur voor meerdere maanden tegelijk. Cliënten wordt geadviseerd vast 19 euro per maand opzij te zetten.

Door de coronacrisis hoeven cliënten in ieder geval geen eigen bijdrage Wmo te betalen in april en mei 2020. Let op: dit geldt niet voor cliënten met de voorziening beschermd wonen en opvang. Zij betalen wel een eigen bijdrage in april en mei 2020.

ZIN of PGB?

De cliënt beslist of hij de ondersteuning in natura (ZIN) of in een PGB (persoonsgebonden budget) wil ontvangen. De criteria voor PGB zijn per gemeente uitgewerkt en vallen niet binnen de regionale inkoop.