Inhoud van deze Pagina

CAK

CAK

Als een inwoner ondersteuning of voorzieningen vanuit de Wmo ontvangt, dan moet hij of zij een eigen bijdrage aan het CAK betalen. Met de komst van de Algemene maatregel van Bestuur abonnementstarief is er het een en ander veranderd. In 2020 wordt het abonnementstarief definitief ingevoerd. Er verandert dan mogelijk nog meer. Lees hierover meer op de site van het CAK: https://www.hetcak.nl/klantsituaties/zorg-thuis

ZIN of PGB?

De cliënt beslist of hij de ondersteuning in natura (ZIN) of in een PGB (persoonsgebonden budget) wil ontvangen. De criteria voor PGB zijn per gemeente uitgewerkt en vallen niet binnen de regionale inkoop.