Beveiligd mailen

Voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie (zoals een ondersteuningsplan) moet gebruikt worden gemaakt van beveiligd e-mailverkeer. Het regionaal samenwerkingsverband Wmo-begeleiding schrijft geen specifieke applicatie voor. Wel worden aan aanbieders de volgende eisen gesteld:

  • Voor het beantwoorden van beveiligde e-mails vanuit de toegangsprofessional moet de aanbieder de retourfunctie van de applicatie van de gemeente/Toegang gebruiken. Waar dit niet van toepassing is, moet de aanbieder gebruik maken van een eigen applicatie voor beveiligd versturen van e-mails en bestanden. Reguliere e-mailapplicaties zoals Outlook voldoen niet. De aanbieder is vrij in zijn keuze voor een applicatie, zolang de toegang en backoffices hiervoor geen extra software hoeven te installeren. Ook moeten toegang en backoffices berichten kunnen downloaden en opslaan. Applicaties waarmee gemeenten alleen de mogelijkheid hebben om documenten in te zien en uit te printen, voldoen dus niet!
  • Een aanbieder met een eigen e-mailserver moet beschikken over een PKI overheid-certificaat. Met het PKI-certificaat kan de integriteit, de authenticiteit en vertrouwelijkheid van een bericht worden geborgd.

Resultaat wordt niet op tijd behaald

Zie je als aanbieder aankomen dat het resultaat op de einddatum nog niet behaald is, neem dan tijdig contact op met de toegang. Gebruik het evaluatieverslag om de vervolgvraag in beeld te krijgen er kan dan een verlenging worden aangevraagd. Tenminste 8 weken voor het aflopen van de beschikking.

Meer over het evaluatieverslag >