• header-beschermd-wonen-01.jpg
  • header-jeugdhulp-01.jpg
  • header-beschermd-wonen-02.jpg
  • header-jeugdhulp-02.jpg

Hoe kunnen jongeren hun talenten ontdekken? En hoe kunnen zij meer eigen regie nemen? Is het mogelijk om hulp aan kinderen, jongeren en ouders sneller, dichterbij, effectiever en goedkoper te maken? Hoe pakken we met elkaar problemen eerder op en zorgen we voor maatwerkoplossingen? Kortom, hoe stappen we vaker in de leefwereld van de jeugd? Dit vraagt om een aanpak dwars door het bestaande Jeugdstelsel heen, samen met alle betrokkenen bij de jeugd, én vooral ook met de jeugd zelf!

Voor wie?

Het innovatienetwerk is er voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing in de jeugd(hulp) en daaraan wil bijdragen, zoals jongeren, ouders, ondernemers, beleidsmakers, onderwijzers en hulpverleners. Meedoen kan via verschillende activiteiten zoals: themabijeenkomsten, pitchsessies, het innovatielab of bij het jongerennetwerk.

Bekijk de website van het Innovatienetwerk Jeugd >

Idee presenteren

Binnen het netwerk krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar idee te presenteren en de steun te vinden die nodig is om de innovatie op gang te brengen. De regio Hart van Brabant is initiatiefnemer van het netwerk met het motto: Samen innoveren voor én met de jeugd.

Sinds de start van het innovatienetwerk zijn er 62 ideeën ingediend, waarvan er 25 zijn gepitcht en 16 doorontwikkeld. Ook staan er weer een aantal initiatieven op het punt om uitgewerkt te worden. Bekijk de ideeën > of Dien een idee in>

Innovatielabs

Verder hebben we in de innovatielabs gewerkt aan uitdagingen rondom de onderwerpen Gamen en Bureaucratie. Ook hebben we vernieuwende inzichten verkregen rondom de thema's Jeugdprofessional van de Toekomst en de Leefwereld van de jeugdige. Het jongerenparticipatienetwerk heeft onderwerpen als depressie, prestatiedruk en diversiteit in inspirerende pizzasessies uitgewerkt. Nieuwe thema's als wachtlijsten, resultaatgericht werken en talentontwikkeling willen we dit jaar nog met het innovatienetwerk gaan verkennen.

Facebook en Twitter

Het Innovatienetwerk Jeugd is ook actief op social media:

https://www.facebook.com/innovatienetwerkjeugd/

https://twitter.com/samenvoorjeugd

Laatst aangepast: donderdag, 07 december 2017 13:39

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media