• header-beschermd-wonen-02.jpg
  • header-jeugdhulp-02.jpg
  • header-beschermd-wonen-01.jpg
  • header-jeugdhulp-01.jpg

Onder het motto 'Samen met de jeugd Hart van Brabant' werken de negen gemeenten in de regio Hart van Brabant samen aan een beter jeugdstelsel. Van visie, tot inkoop tot uitvoering van de jeugdhulp. Alle belangrijke beleidsinformatie vindt u op deze pagina.

Regionale Koers Jeugd(hulp)

In de nieuwe Koers 'Samen met de Jeugd' staan onze ambities voor de jaren 2018 en verder. Daarin stellen we niet de systeemwereld, maar juist de leefwereld van het kind centraal.

Het huidige beleidskader Jeugd van de regio Hart van Brabant loopt eind dit jaar af. Voor de komende jaren hebben de regiogemeenten bewust gekozen voor een kort, bondig en aansprekend beleidsstuk dat niet vanachter het bureau is geschreven. Meer dan honderd mensen hebben zich actief ingezet om te komen tot de nieuwe koers Jeugd(hulp). We hebben hierbij langs meerdere sporen gewerkt:

  • Er zijn interactieve werksessies georganiseerd waarin professionals, ouders en  jongeren letterlijk bouwstenen voor de koers hebben gemaakt.
  • Er zijn drie basisscholen bezocht. Onder begeleiding van Consulting Kids hebben de hoogste klassen, aan de hand van een sprookje, gewerkt aan het antwoord op de vraag hoe we het kind centraal kunnen stellen in ons handelen en hoe we het kind daarin maximaal een stem kunnen geven. Op basis hiervan is een praatplaat gemaakt. Bekijk de praatplaat >
  • Er zijn gesprekken gevoerd met ouders en jongeren via onder andere de Adviesvangers. De Adviesvangers hebben aan jongeren gevraagd van welke initiatieven zij enthousiast worden. Deze ideeën zijn vastgelegd in vlogs. Bekijk de vlogs >
  • De Sociale raden/Participatieraden van de gemeenten van Hart van Brabant hebben meegedacht met de nieuwe koers en hebben voor het eerst gezamenlijk advies uitgebracht richting de Bestuurscommissie Jeugd.
  • De gemeenteraden zijn vroegtijdig bij de nieuwe koers betrokken door twee informerende regionale raadsavonden.

Met de nieuwe koers zijn we een richting ingeslagen waarbij, zoals gezegd, het kind echt centraal staat. Een even inspirerende, als ambitieuze ambitie. De richting is duidelijk, maar nu is het tijd voor de invulling. En dat kunnen we alleen samen doen. Niet door te veel te praten, maar vooral door te gaan dóen. En daarvan te leren.

Op 20 november is met 175 betrokkenen uit het jeugddomein een doorkijk gemaakt naar de uitvoering van de nieuwe koers Samen met de jeugd. Het resultaat is een lijst van hartenkreten, concrete ideeën, verbeterpunten en wensen. De oogst wordt verwerkt in een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor meerdere jaren. Voor het opstellen van die uitvoeringsagenda zoekt de regio nog ambassadeurs. Wil je meedenken over de uitwerking van één of meerdere van de vijf thema’s? Meld je dan aan als ambassadeur bij Selma Bas: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De koers ligt nu ter besluitvorming voor aan de raden. Bekijk de Koers Jeugd(hulp) >

Vragen over de Koers Jeugd(hulp)? Neem dan contact op met Selma Bas: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regionale uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2017

Ieder jaar maakt de regio Hart van Brabant een regionale uitvoeringsagenda Jeugd voor de negen gemeenten. In deze agenda is de regionale ambitie geconcretiseerd in inhoudelijke en bestuurlijke opgaven voor de gemeenten. Daarnaast bevat de agenda de opdracht aan de gastheergemeente Tilburg voor de specifieke invulling van het gastheerschap in dat jaar.

Meer informatie Regionale Uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2017 >

Laatste stand van zaken Regionale Uitvoeringsagenda Jeugdhulp 2017 in de raadsinformatiebrief van december 2017

Raadsinformatiebrief

Twee maal per jaar stuurt de Bestuurscommissie Jeugd een informatiebrief naar alle colleges en gemeenteraden in de regio Hart van Brabant. De Bestuurscommissie geeft uitvoering aan de regionale taken voor de jeugdhulp in de regio Hart van Brabant en wil met deze brieven de colleges en raden actief informeren over de stand van zaken ten aanzien van de jeugdhulp.

In de informatiebrief van december 2017 specifiek aandacht voor de stand van zaken op de 14 verschillende beleidsopgaven uit de regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp 2017 en de financiën in 2017 en 2018.

Meer informatie over Raadsinformatiebrief >

Regio Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Midden Brabant 2015-2018 'Veiligheid voorop'

De Regiovisie Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling is in december 2014 door de colleges van de Regio Hart van Brabant gemeenten vastgesteld. Door regionaal samen te werken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gezorgd voor een sluitende en integrale aanpak voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Meer informatie Regiovisie 'Veiligheid voorop' >

Beleidsmonitor Jeugd

Eind 2015 gaf de regio Hart van Brabant de GGD opdracht om een regionale monitor jeugdhulp te ontwikkelen. Deze monitor is digitaal. In de beleidsmonitor zijn zowel regionale als lokale resultaten opgenomen.

Bekijk de Beleidsmonitor Jeugdhulp 2016 >

Bekijk de 0-meting 'Monitor Jeugdhulp 2015' >

Laatst aangepast: maandag, 20 augustus 2018 11:06

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media